Ontwikkelingsproject voor de districten Kelle en Venelles

In het kader van de voorbereiding van een ontwikkelingsplan voor de wijken Kelle en Les Venelles heeft de gemeente in juni 2022 een burgerraadpleging georganiseerd door middel van een online enquête en een inspraakavond op 2 juni.

Alle resultaten van deze raadplegingen, alsmede de gegevens die zijn verzameld in het kader van de mobiliteitsstudie die in de wijk is uitgevoerd, zijn door de met het project belaste onderzoeksdienst gepresenteerd tijdens een avond op maandag 14 november, waarvoor de bewoners van de wijk waren uitgenodigd.

Hieronder vindt u de presentatie van 14 november en de volledige resultaten van de enquête.

Mocht u bij het raadplegen van deze gegevens en analyses vragen en/of opmerkingen hebben, aarzel dan niet deze per e-mail aan ons te sturen: openbareruimten@woluwe1150.be

Documenten betreffende de inspraakworkshop van 8 juni:

220708 Kelle et venelles atelier citoyen PV

Documenten in verband met de online-enquête:

220815 Kelle_Venelles _Questions fermées enquête

220815 Kelle_Venelles _Questions ouvertes enquête

Documenten betreffende de diagnose mobiliteit en milieu:

Diagnostic Mobilité et Environnement – Quartier Kelle et Venelles

Presentatie op 14 november:

Présentation Riverains Phase 1 – Kelle et Venelles

Na deze publicatiefase zal de gemeenteraad, in samenwerking met het ontwerpbureau en op basis van het advies van de buurtbewoners, de prioritaire assen bepalen om verschillende ontwikkelingsscenario’s voor de wijk op te stellen. Deze scenario’s zullen voor advies aan de bewoners worden voorgelegd.

Aangezien het doel van het college van Sint-Pieters-Woluwe is om met een concreet plan voor de heraanleg van de wijk Kelle en Venelles te komen dat op de steun van de inwoners van de wijk kan rekenen, wordt u in de loop van februari-maart 2023 via een rondschrijven op de hoogte gehouden van de volgende fasen van het overleg.

Link naar de enquête: https://www.flui.city/woluwe1150/posts/61392-elaboration-du-plan-de-developpement-quartier-kelle-et-des-venelles

Deze enquête is een vervolg op de burgerpetitie “Kelle-Est-Belle” voor de herinrichting en verfraaiing van de wijk Kelle, die door 142 handtekeningen werd gesteund en in september 2020 aan de Gemeenteraad werd voorgelegd. De tekst van de Interpellatie: Kelle Est Belle — Interpellation 12 septembre 2020 (2).