Openbaarheid van bestuur – VZW

Gemeentelijke VZW’s worden ook verplicht zich te houden aan het decreet en de ordonnantie 2019 over de openbaarheid van bestuur.

VZW’s die geen gemeentelijke website hebben, publiceren documenten op onderhavige website. U vindt die in de rechter kolom terug.

VZW’s met een website worden verplicht de documenten op deze site te verspreiden. Dit is de lijst:

Cap Famille VZW 

Gemeenschapscentrum Crousse VZW

Gemeenschapscentrum van Vogelzang VZW

Cultureel en congrescentrum VZW 

Créemploi VZW

Kunst & Cultuur VZW

PAJ VZW

W:Halll Cultureel Centrum VZW 

Wolu-Sport VZW