Briefwisseling (Bpost)

Teneinde uw nieuw adres mee te delen, stelt Bpost een bericht van adreswijziging, krachtens het brieftarief, tot uw beschikking.
Een overplaatsings- of bewaringsdienst voor de post wordt eveneens aangeboden.

Alle informatie betreffende de formaliteiten en de tarieven staan ter beschikking op www.bpost.be

 

Op deze website kunt u ook het dichtbijzijnde verkooppunt vinden.