Gewestelijke Premies

Al de inlichtingen over de premies zijn beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussels : http://www.leefmilieu.brussels/

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft ook premies voor de renovatie van uw woning (dak, thermische isolatie, verwarming, …) en voor de gevelverfraaiing. Voor verdere inlichtingen raadpleeg
http://huisvesting.brussels/nl