Verhuizing

Charles Thielemanslaan 93
Tél. 02/773.07.80
Fax 02/773.18.19

Reservatie van een parkeerplaats

Teneinde bv. uw verhuis te vergemakkelijken, kan u een parkeerplaats voor de gebouwen reserveren. Deze reservatie moet via fax (02/ 773.18.19) of via email (parkeren@woluwe1150.be) gebeuren en dit 5 werkdagen voor de geplande datum.

Deze dienst is te betalen : 65,00 EUR voor een reservatie van 20 meter voor één dag en 10,00 EUR per bijkomende dag en bord.