Aangifte van woonstverandering op de gemeente (inschrijvingsaanvrag)

Iedere persoon van Belgische of vreemde nationaliteit die op het grondgebied van de gemeente zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft, moet zich of in het bevolkings- of in het vreemdelingenregister laten inschrijven.

Voor de formaliteiten inzake de inschrijvingsaanvraag moet u zich wenden tot de Bevolkingsdienst – Charles Thielemanslaan 93 – Gelijkvloers – Tel. 02/773.05.41 – op volgende uren :

  • van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u
  • woensdag van 14u tot 16u
  • donderdag van 16u tot 19u (behalve in Juli en Augustus)

Na vervulling van deze formaliteiten volgt er een wijkonderzoek door de lokale politie om na te gaan of u effectief op het opgegeven adres woont.

NB : de personen van Belgische nationaliteit hebben de mogelijkheid hun verklaring van adresverandering per e-mail (bevolking@woluwe1150.irisnet.be) in te dienen op voorwaarde dat ze hun nationaal rijksnummer vermelden en desgevallend dit van de perso(o)n(en) die deel uitmaken van hun gezin, hun volledige identiteit alsook het oud en nieuw adres.