Pensioenen

Info : dienst Sociale zaken, 93 Thielemanslaan – benedenverdieping – Tel. 02/773.05.60

Elke werknemer en zelfstandige kan een aanvraag tot vervroegd pensioen bij de dienst Sociale Zaken indienen. U moet deze aanvraag een jaar en een maand voor de datum van uw pensioen indienen.
De dienst verstrekt u alle nuttige inlichtingen, op afspraak.

Indien u wacht op een normaal pensioenjaar, zullen u de documenten automatisch toegezonden worden door de Rijksdienst voor pensioenen.

https://mypension.onprvp.fgov.be/nl/mypension/Paginas/default.aspx