Zon der Immer Jongen

Algemene informatie

De v.z.w. “Zon der Immer Jongen” biedt tijdens het hele jaar verscheidene activiteiten aan haar leden: uitstappen, begeleide bezoeken, theaterstukken, voordrachten, reizen, verblijven in het buitenland, enz.

Wanneer we er met de bus opuit trekken, vertrekt deze altijd vanop verschillende wijken in de gemeente. Na de activiteit wordt u ook op dezelfde plaats teruggebracht. Alle bezoeken zijn begeleid door een gids. Bij theatervoorstellingen wordt getracht zoveel mogelijk plaatsen op het gelijkvloers te bekomen, dichtbij het podium. Het cultuurcentrum bevindt zich in het Gemeentehuis.

Voorwaarden:

Het volstaat gepensioneerd te zijn en jaarlijks lidgeld te betalen.

Prijs:

  • 12 EUR voor inwoners van Sint-Pieters-Woluwe
  • 18 EUR voor ex-inwoners van Sint-Pieters-Woluwe
  • 25 EUR voor anderen

Om verspilling tegen te gaan, wordt het programma van Zon der Immer Jongen slechts bedeeld aan diegene die hun lidmaatschap hebben bevestigd.

Nieuwe leden:

U kan zich telefonisch inschrijven bij  Mevr. Isabelle PEETERS (02.773.05.32). Zij zal u de nodige informatie verschaffen.

Betalingen:

Alle betalingen (lidgeld, toegangsgelden musea, conferenties, spektakels, daguitstappen, reizen …) gebeuren via de bank. Betalingen (cash) aan het loket van de vzw Zon der Immer Jongen worden niet aanvaard. De betalingsdatum heeft geen garantie t.a.v. beperkte beschikbaarheid.

Inschrijvingen voor activiteiten:

Twee maal per jaar wordt u het programma toegestuurd: in januari en in september. Bij het programma vindt u tevens een inschrijvingsformulier. Eenmaal ingevuld en ondertekend, dient het inschrijvingsformulier de vzw te bereiken. Dit kan door het formulier in de brievenbus van het gemeentehuis te deponeren, ofwel door het te verzenden via de post (Charles Thielemanslaan 93, 1150 Sint-Pieters-Woluwe).

Betalingen gevoegd bij het inschrijvingsformulier worden niet aangenomen, deze moeten immers via overschrijving worden overgemaakt.

Om samen met vrienden, kennissen deel te nemen aan eenzelfde activiteit, is het aangeraden de inschrijvingen in eenzelfde enveloppe te bezorgen aan de vzw.

Plaatsverdeling, reservaties:

De plaatsen worden verdeeld op basis van indiening van het inschrijvingsformulier. Indien alle plaatsen voor een activiteit reeds zijn ingenomen, sturen wij u een brief waarin:

  • wij ofwel een nieuwe datum voor dezelfde activiteiten voorstellen (indien mogelijk)
  • wij ofwel meedelen dat de activiteit niet kan doorgaan op een andere datum, en dat uw inschrijvingsgeld zal worden terugbetaald

Terugbetaling:

In geval van annulatie door de deelnemer worden sommen inferieur aan €5,00 niet terugbetaald. Annuleren moet steeds minstens 10 werkdagen voor de geplande activiteit. Zo niet, worden eventuele annuleringskosten (die kunnen oplopen tot 100%) afgetrokken van het terugbetaalde bedrag.

Inlichtingen:

Inlichtingen kunnen telefonisch worden verkregen op 02/773.05.32.

Langskomen op het bureau vereist een afspraak.

 

vzw Zon der Immer Jongen

Charles Thielemanslaan, 93
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Tel. 02/773.05.32
Fax : 02/770.94.19