Chao Yang: China

Oppervlakte: 9.596.961 km² (3,705,820 vierkante mijl)
Bevolking: 1 376 049 000 inwoners
Hoofdstad: Beijing (Peking)
Religie: Boeddhisme, Taoïsme, Islam

Economie :

  • Industrie: ijzer en staal, steenkolen, productie van machines, bewapening, textiel en kledij.
  • Landbouw: rijst, tarwe, aardappelen, kafferkoren, pindanoten, thee, gierst, gerst, katoen ; varkens ; vis ;
  • Export: elektrische machines, kleding, schoenen, speelgoed, minerale brandstoffen, leer, plastiek.

 

Wat de laatste 2000 jaar betreft, kan China als de drijvende kracht van Azië beschouwd worden. Het tweede grootste land van dit werelddeel (na Rusland) is het dichtst bevolkte land van de wereld met één inwoner op vijf van de wereldbevolking. De natuurlijke hulpbronnen, steenkool en ijzer inbegrepen, zijn er in overvloed.

In het begin van de 20ste eeuw gaven de aanhangers van de revolutie, geleid door Sun Yat-Sen, aan het Westen de indruk een model van een republikeinse regering te zijn maar ze zijn vervolgens overgestapt naar een Marxist-Leninistische Sovjetstijl. De rivaliteiten tussen de nationalistische Kuomintang-partij, onder leiding van Chiang-Kai-Shek, en de communistische partij, onder leiding van Maoo Zedong, bleef tijdens de Tweede Wereldoorlog aanhouden; de burgeroorlog 1946-49 is geëindigd door de terugtrekking van de nationalisten in Taiwan.

Zo heeft Mao de nieuwe Volksrepubliek opgebouwd. Door een charismatisch gezag heeft hij tevergeefs geprobeerd om, door collectievering en  mobilisatie van de arbeiders en de vertraging van de demografische groei, de economie op te wekken. Na de dood van Mao in 1976 heeft Deng Xiaoping de controle van de staat verminderd en China de deuren geopend voor het Westen, terwijl hij het land in goede handen hield. In de jaren 80 heeft de toenemende welvaart de hoop van de bevolking opgewekt om deel te nemen aan besluitvormingen. De stopzetting door de regering van de studentenbetogingen gevoerd te Pekin in juni 1989 heeft geleid tot een internationaal protest. Sinds de dood van Xiaoping in 1997 kende China een stijging van het aantal jonge leiders die meer gericht waren naar een hervorming, een ommekeer die de voorbode zou kunnen zijn van talrijke veranderingen voor het China van de 21ste eeuw.

Bron : National Geographic

 

Sint-Pieters-Woluwe en Chao Yang :

Het is de Ambassade van China, gelegen te Sint-Pieters-Woluwe, die met de gemeente contact opgenomen heeft om de mogelijkheid te onderzoeken vriendschapsbanden aan te knopen met een district van Beijing. Het district van Chao Yang is gelegen te Beijing (Pekin). Dit district telt meer dan 300.000 inwoners. Men schat het aantal personen dat er tijdens de dag verblijft op zo’n 500.000. In grootte en omvang is het verschil met Sint-Pieters-Woluwe beduidend. Wij kunnen ervan uitgaan dat in vergelijking met de bestaande verhoudingen tussen China en België en tussen het Brussels Gewest en Pekin, wij lokale gelijkaardige instellingen zijn. De verschillen tussen China en België zullen steeds soortgelijk zijn. Dit sluit echter niet uit dat samenwerking en vriendschapsbanden doeltreffend kunnen zijn. Het district van Chao Yang en Sint-Pieters-Woluwe vertonen zekere gelijkenissen. De Ambassade van China is gelegen te Sint-Pieters-Woluwe. De Ambassade van België is gelegen te Chao Yang. Wij zijn verbroederd met Gangnam, district van Seoul in Zuid-Korea waarmee Chao Yang eveneens verbroederd is.

De Chao Yang district vormt een kern van belangrijke economische activiteiten. Met de aanwezigheid van 500.000 personen tijdens de dag, telt Chao Yang een groot aantal handelszaken en ondernemingen, vooral in de dienstverlenende sector. Binnen dit district worden renovatievoorstellen uitgewerkt, meer bepaald het vernieuwen van volledige wijken. Om een tastbare vergelijking te maken die door ons kan ingeschat worden: zij werken een ontwerp uit voor de bouw van nieuwe wijken die in hun geheel gelijkwaardig zijn aan de constructie van Louvain-la-Neuve. U begrijpt de draagwijdte van hun dynamisme wetende dat zij dit project nog vóór de Olympische Spelen willen verwezenlijken.

De verbroedering kadert in de logica van de opbouw van een wereld waarin samenspraak, wederzijds begrip en eerbied voor de verscheidenheid centraal staan. Een opening van de wereld wensen wij aan te moedigen te Sint-Pieters-Woluwe en wij willen de bevolking laten deelnemen aan deze opening. De culturele schok is aanzienlijk. De Chinese cultuur is zeer rijk maar het lijkt ons normaal, ja zelfs dringend nodig, dat een betere kennis van deze cultuur moet verzekerd worden.