District Ruyumba : Rwanda

Grondgebied : 26.338 vierkante km (10.169 vierkante mijl)
Bevolking : 12.661.000 inwoners
Hoofdstad : Kigali
Religie : Rooms-katholiek, Protestant, traditioneel geloof

Economie :

  • Industrie : tin en andere ertsen, voedingsindustrie, chemie, baksteen, metaalverwerkende industrie
  • Export van waren : koffie, thee, koper, huiden
  • Voedingswaren : bananen, appelen, zoete aardappelen, bonen.

 

Het gedeelte dat vroeger deel uitmaakte van het Belgisch protectoraat genaamd Ruanda-Urundi, het land verhoudingsgewijze het drukst bevolkt, werd in 1962 zelfstandig. Na de omverwerping dertig jaar geleden van de Toetsistische monarchistische minderheid door de Hutustische meerderheid, vluchten zo’n 500.000 het land. In 1990, na de terugkeer van de Tutsi’s die uit Ouganda verbannen waren, brak er een wrede oorlog uit. Nadat het vliegtuig van de president van de Hutu’s in volle vlucht neergeschoten werd, beval de Rwandese regering een volkerenmoord tegen het Tutsische volk, in slechts drie maanden tijd werden in de loop van 1994 ongeveer een half miljoen mensen afgeslacht. Alles veranderde wanneer in juli van hetzelfde jaar de Tutsi’s terug aan de macht kwamen.

Bron : National Geographic

Sint-Pieters-Woluwe en District Ruyumba :

De verbroedering Musambira is de verbroedering met het Ruyumba District geworden. De gemeente Sint-Pieters-Woluwe is sedert 1970 verbroedert met de Rwandeese gemeente van Musambira. Een administratieve hervorming heeft sedert begin maart 2001 in Rwanda plaats gehad. De gemeenten bestaan niet meer als administratieve eenheid. Het Ruyumba District herneemt 89% van de gemeente Musambira, evenals de buurgemeente van Mugina en enkele andere sectoren van andere gemeenten. Het territorium van het district werd door de Rwandeese overheid bedacht om een zo homogeen mogelijke eenheid te vormen. De Gemeenteraad wenst eenparig de vriendschappelijke relaties te tussen onze gemeente en de nieuwe Rwandeese administratieve eenheid te behouden.

Ruyumba is een landelijk district, hoofdzakelijk landbouw, gelegen op 35 kilometer van de Rwandese hoofdstad tussen Kigali en Gitarama op de weg die naar Butare leidt en de Burundese hoofdstad Bujumbura. De hulp van onze gemeente aan de Rwandese bevolking heeft de bouw van het Gezondheidscentrum in Musambira mogelijk gemaakt. Musambira is een oude gemeente opgenomen in het Ruyumba District. Dit centrum is enig voor dit deel van het district die 40.000 inwoners telt, verdeeld over 100 vierkante kilometer, of een dichtheid van 400 inwoners per vierkante kilometer. Sint-Pieter-Woluwe heeft hetzelfde aantal inwoners met een dichtheid 4.400 inwoners per vierkante kilometer. Het Gezondheidscentrum dat gebouwd werd in 1972, die in dienst staat voor 45.000 mensen ontvangt dagelijks 120 zieken. Het centrum, verlicht door zonne-energie, wordt gewaardeerd voor zijn doeltreffendheid, zijn goede ontvangst en vooral zijn beschikbaarheid. Naast de ziekenhuis- en sanitairproblemen, is het grootste probleem voor de Rwandeese verantwoordelijken de tekortkoming van drinkbaar water.

Sedert de verbroedering met het district werd Musambira voorzien van een wateraanvoer van 25 kilometer. Deze aanvoer voorziet water voor het Gezondheidscentrum, het administratief gebouw van het district, de gevangenis alsook enkele openbare kranen verdeelt over het dorp. In een land dat vooral gericht is op de landbouw en de veeteelt, is de derde urgentie de bevolking te informeren en nieuwe, meer bevorderende technieken aanleren.

Het financieren van een pilootboerderij gaf de kans om kippenteelt en konijnenteelt te verspreiden. Co-financieringen gaven de mogelijkheid tot het verwezenlijken van punctuele projecten die beantwoorden aan de specifieke noden van de inwoners van Ruyumba. In dit opzicht hebben wij samengewerkt met de Cocof (Conseil Consultatif des femmes), coöperatieve vereniging die een solidair krediet toestaat aan coöperatieleden. Enkel de projecten die een autonoom beheer hebben en ons een garantie geven over de bestemming en een controle over de geïnvesteerde fondsen worden weerhouden.

In oktober 2002 ging een afvaardiging van de gemeente geleid door Mijnheer Serge de Patoul, Schepen van de verbroederingen, naar het Ruyumba district. De gemeente Sint-Pieters-Woluwe schreef zich in een logische samenwerking ondersteunt door de Verenigde Naties, ingeschreven in een Belgisch samenwerkingsprogramma en in een ontwikkelingsprogramma van de rwandeese overheid.

Zo werd in 2002 elk geïnvesteerde euro in de gemeente vermenigvuldig door 5 dankzij de financiële hulp van de Belgische samenwerking. Anders gezegd hebben de deskundigen onze samenwerkingsprojecten voor het goed beheer, voor de overdracht van bekwaamheid op het vlak van informatica en voor het geleverd materiaal voor zonne-energie, sanitair en schoolgerei positief beoordeeld .

Projecten in het kader van de verbroederingen :

  • Partnership- en peetschapsprojecten voor leerlingen : 100 euro per schooljaar per leerling : Een peetschap voor kinderen werd opgericht. Op voorstel van de Burgemeester, Fidèle Bukuba, werden de verzamelde gelden van de V.Z.W. België Rwanda (310-1186157-30, met mededeling peetschap leerling Ruyumba, fiscaal aftrekbaar voor het storten van minimum 30 euro per jaar) beheerd door het comité die belast is met het beheer van het bestaand Armenfonds teneinde het goed gebruiken van de financiële mogelijkheden te controleren en de voortrekkerij te vermijden. Deze peetschap geeft de mogelijkheid het collegegeld (inschrijving + de onkosten voor het internaat) voor een leerling van het secondaire onderwijs te subsidiëren. Voor de burgemeester is het verkieslijk de kosteloosheid te vermijden. De familie blijft dus gedeeltelijk financieel betrokken in de investeringen. De opvoeding en het onderwijs moet evenzeer hun probleem blijven. De vertegenwoordiger van de vereniging België Rwanda te Kigali, die reeds de ervaring heeft in het kader van de verbroedering tussen Kraainem en Karama, neemt deel aan het opstarten van dit project.
    De hoop is een sneeuwbaleffect te veroorzaken : de kinderen die onder iemands peetschap staan zullen later als werknemers zelf peters worden.
  • Medisch collaboratieproject : Overdracht van bekwaamheid – oproep van vrijwilligers : De formules voor sanitaire hulp moeten gebaseerd worden op de ontwikkeling van de gezondheidscentra. Na deze vaststelling wenst de gemeente Sint-Pieters-Woluwe een overdracht van kennis te organiseren door het opsturen voor een korte periode van evaren gezondheidsprofessionals, dokters, verpleegkundigen, kinesisten, … in het kader van het uitwisselingsprogramma geïnspireerd door de NGO “Artsen zonder vakantie”.
  • Pedagogische vormingen voor de leerkrachten van de professionele school van Mugina (in wording)
  • Verbeteringsprogramma van de productiviteit van de kleine landbouwbedrijven : Samen met de vereniging België-Rwanda zal in een termijn van twee jaar een programma opgestart worden die zal bijdragen tot de verbetering van de voedingsveiligheid. Het doel is de kleine landbedrijven rendabeler te maken door voordeel te trekken uit het gebruik van de beschikbare natuurlijke producten zonder deze uit te putten.
  • Goed beheerproject : dit project bestaat uit het in gang brengen van een interne organisatie in het district en er de beste werking van verzekeren, door het aanbrengen van een decentralisatie van de diensten, vergezeld door een communicatiesysteem en de controle van het uitgevoerde werk.