Verzekeringen en aansprakelijkheid

De Juridische Dienst houdt zich bezig met de behandeling van verzekeringsdossiers van de gemeente (burgerlijke aansprakelijkheid, auto- en brandverzekering, arbeidsongevallen, ongevallen op school etc.)

 

Verzekering en aansprakelijkheid

Personen die menen de gemeente (burgerlijk) aansprakelijk te kunnen stellen, kunnen hiertoe een schadeaangifte indienen (met inbegrip van bijgaande stavingsdocumentenheid: foto’s, PV, facturen etc.). Deze aangifte dient schriftelijk te worden opgesteld en per post verstuurd naar:

Verzekeringsdienst
Charles Thielemanslaan 93
1150 Sint-Pieters-Woluwe

AANGIFTEFORMULIER

Na onderzoek, wordt het formulier doorgegeven aan de verzekeraar van de gemeente (voorwaardelijk, zonder voorafgaande erkenning van aansprakelijkheid). De verzekeraar spreekt zich uit over de aansprakelijkheid, en bepaalt indien nodig de schadevergoeding die aan de benadeelde moet worden uitbetaald. De verzekeraar neemt contact op met de benadeelde.

Elke schade aan het vermogen van de gemeente, zal op gelijke manier worden behandeld via een schadeformulier uitgaande van de Verzekeringsdienst ten einde een schadevergoeding te bekomen van de schadetoebrenger of zijn verzekeraar.

 

Schoolverzekering

Ouders wiens kind slachtoffer is van een ongeval op een gemeentelijke onderwijsinstelling worden verzocht een ongevalsaangifte te doen aan de directie van de instelling overeenkomstig onderstaand formulier.

Ongevalsaangifte