Juridische zaken en geschillen

De juridische dienst is belast met het opvolgen van geschillen waarbij de gemeente partij is. Het is haar taak om de burgemeester en het schepencollege in te lichten over de eventuele noodzakelijkheid om een juridische procedure aan te vatten, als ook deze op te volgen. Ook wanneer de gemeente voor de rechtbank wordt gedaagd, treedt de juridische dienst op in samenwerking met de advocaten van de gemeente.

Daarnaast is de juridische dienst ook belast met het uitvaardigen van interne adviezen, met name aan de burgemeester, schepencollege, het gemeentesecretariaat en de verschillende gemeentediensten. Deze juridische adviezen bestrijken verschillende domeinen: bestuursrecht, burgerlijk recht, sociaal recht, fiscaal recht etc.

De juridische dienst adviseert bijgevolg niet rechtstreeks aan particulieren. Inwoners die inlichtingen wensen inzake juridische bijstand hebben toegang tot de permanentie georganiseerd door de hulpcommissies van zowel de Nederlandstalige als de Franstalige balie. Deze permanentie vindt twee maal per maand plaats, in de lokalen van het OCMW (44 Thielemanslaan): de tweede en vierde woensdag van elke maand, van 14u tot 15u30.

 

Juridische bijstand is voor allen toegankelijk, ongeacht nationaliteit, woonplaats of inkomen. Het eerste onderhoud is steeds volledig gratis.

 

In geval van conflicten tussen buren of kennissen, beschikt de gemeente eveneens over een gratis bemiddelingsdienst.

vzw PAJ – Nabijheidsbemiddeling
Sandra Lopo
Tel : 0473/717.003
E-Mail : slopo@paj1150.be
Enkel op afspraak
Meer info: Bemiddeling