Wijkbemiddeling

vzw P.A.J. – Wijkbemiddeling
Sandra Lopo
Tel: 0473/717.003
mail: slopo@paj1150.be
Op afspraak

 

Wat is bemiddeling?

Samenwonen in een gemeente betekent vaak delen van mooie momenten, maar ook soms geconfronteerd worden met moeilijke situaties tussen buren of kennissen.

De nabijheidsbemiddeling is een gratis dienst die wordt aangeboden aan de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe. Zij kunnen via deze weg allerhande problemen of conflictsituaties trachten op te lossen.

De bemiddelaar is neutraal, onafhankelijk en onpartijdig. Hij kiest nooit partij en beslecht het geschil niet. Hij zorgt er daarentegen wel voor dat de partijen op een serene manier met elkaar kunnen praten en dat er geluisterd wordt naar het standpunt van de andere. Op die manier wordt gezocht naar een oplossing die tegemoet komt aan de noden van elke partij.

Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces.

 

In welke gevallen kan ik beroep doen op de bemiddelaar?

Elk conflict tussen mensen kan door de bemiddelaar behandeld worden. De nabijheidsbemiddelaar houdt zich voornamelijk bezig met:

  • burenruzies
  • conflicten tussen verhuurder en huurder
  • geluidsoverlast
  • communicatiemoeilijkheden tussen ouders en hun kinderen, tussen partners, tussen vrienden etc.

 

Wat zijn de voordelen van bemiddeling?

Een beroep doen op de bemiddelaar heeft vele voordelen. U vermijdt een mogelijke juridische procedure die veel tijd en geld in beslag kan nemen. U beschikt over de garantie gehoord te worden en bepaalt op die manier mee wat de uitslag van het bemiddelingsproces zal zijn. Het gehele proces verloopt in een uiterst vertrouwelijke sfeer.