Buurtinformatienetwerken (BIN)

De Buurtinformatienetwerken (BIN) verschenen ongeveer tien jaar geleden in Sint-Pieters-Woluwe. Destijds nam de gemeente deel aan het proefproject in het Brusselse Gewest. Het oorspronkelijke doel was de veiligheid in de wijken te vergroten door de waakzaamheid van de buurtbewoners. Geleidelijk aan verspreidde en ontwikkelde het concept zich en werden de BIN’s ook “plaatsen” om de sociale samenhang en de banden tussen de bewoners van een wijk te versterken.

Er zijn momenteel 5 Buurtinformatienetwerken (BIN) in Sint-Pieters-Woluwe (Lutens, Montgomery-Sint-Michiels, SportCity, Plateau van Stokkel en Woluwe Europe) en andere staan op het punt te worden opgericht.

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsakkoord tussen de burgers en de lokale politie binnen een bepaalde wijk. Het heeft een dubbele opdracht:

  • De buurtcohesie vergroten door kwetsbare of geïsoleerde mensen te helpen, door elkaar te leren kennen
  • De veiligheid van de buurt versterken door een oogje in het zeil te houden en door regelmatig contact op te nemen met de gemeente en de politie zodra zich een veiligheidsprobleem voordoet. Dankzij de ervaring van de BIN’s, die echte doorgeefluiken van informatie zijn, kan de politie haar strijd tegen inbraken optimaliseren en kan de buurt haar veiligheidsgevoel verbeteren.

Een BIN bestrijkt enkele straten en vereist de betrokkenheid van een comité van ongeveer tien personen, onder leiding van een coördinator. Het opstellen van een BIN kost geen tijd, kost niets, de gemeente begeleidt het proces van A tot Z en na verloop van tijd zorgt het BIN vanzelf voor zichzelf. 

Interesse? Ga naar https://www.besafe.be/nl/buurtinformatienetwerken-bin/hoe-richt-je-een-bin-op of neem contact op met de Burgemeester, belast met de veiligheid: bcerexhe@woluwe1150.be