Veiligheidscel

Een efficiënte rampenbestrijding vergt een nauwe en vlotte samenwerking tussen de betrokken disciplines (hulpdiensten). Deze samenwerking kan enkel tot stand komen als de voorbereiding op de rampenbestrijding multidisciplinair wordt aangepakt. Dit gebeurt in de gemeentelijke veiligheidscel.

Samenstelling

De veiligheidscel bestaat uit de burgemeester, de ambtenaar noodplanning en de vertegenwoordigers van de verschillende disciplines en kan eventueel uitgebreid worden met andere specialisten.

De veiligheidscel van Sint-Pieters-Woluwe heeft volgende vaste leden:

 • Burgemeester: B. CEREXHE
 • Ambtenaar Noodplanning: L. PRÉGARDIEN
 • Brandweer: vertegenwoordiger brandweer
 • Volksgezondheid: vertegenwoordiger volksgezondheid
 • Politie
 • Logistiek: vertegenwoordiger civiele bescherming
 • Informatie : A. DESPIEGELAERE
 • Directeur Openbare Werken
 • Directeur gebouwen, energie en speciale technieken : O. VAN STICHEL
 • Diensthoofd Informatica: B. CAILLOUX
 • Psychosociaal coördinator O.C.M.W. : A. de ROSEN
 • Gemeentesecretaris: F. van LAMSWEERDE

Taken

Hoe verhoudt de maximale hulpbehoefte in geval van een noodsituatie zich tot de bestaande operationele kwaliteit en capaciteit op het gebied van rampenbestrijding? En hoe kunnen we de tekortkomingen bijsturen? Door een voortdurende evaluatie van het veiligheidsbeleid probeert de veiligheidscel antwoorden te krijgen op deze vragen.

De belangrijkste taken van de veiligheidscel zijn:

 • Opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen
 • Opstellen van actiefiches
 • Organiseren van oefeningen om de noodplanning uit te testen, oefenbeleid uitwerken
 • Evalueren van oefeningen en noodsituaties
 • Bijsturen beheer incidenten en noodplannen
 • Opmaken inventaris van de risico’s en risicoanalyse
 • Organiseren van voorafgaande informatie aan de bevolking over de noodplanning