Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Charles Thielemanslaan 93, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Tel : 02/773.05.78 – Fax : 02/773.18.18
sac@woluwe1150.irisnet.be
Op afspraak

 

Sluikstorten, verkeerd parkeren, graffiti, uitwerpselen van huisdieren, afval buitenzetten buiten de toegestane uren, nachtlawaai, ongewettigd gebruik van het openbaar domein … De lijst van zaken die overlast bezorgen binnen de gemeente is lang. Het Algemeen Politiereglement, aangenomen door de gemeenteraad op 22 februari 2006, bevat deze zaken die vatbaar zijn voor een gemeentelijke administratieve sanctie (bekend als GAS-boete). De sancties kunnen oplopen tot €350,00 bij vaststelling van een inbreuk door een agent.

Op 21 maart 2017 heeft de gemeenteraad ook het Bijzonder Politiereglement inzake overlast op het openbaar vervoer aangenomen. Dit reglement is in de 19 Brusselse gemeenten hetzelfde.

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer

 

Inbreuken worden ofwel door politieagenten, ofwel door een vaststellende ambtenaar vastgesteld. De vaststellende ambtenaar is een agent van de gemeente die door de gemeenteraad gemachtigd en beëdigd is om inbreuken vast te stellen. Agenten moeten een speciale opleiding volgen om vaststellend ambtenaar te kunnen worden en moeten tevens beantwoorden aan bijzondere voorwaarden opdat zij deze functie kunnen uitoefenen.

De vaststellende ambtenaren dragen geen specifiek uniform, ze behoren tot verschillende gemeentediensten: parkeerwachten (groen uniform), agenten van de dienst Netheid (oranje uniform), agenten van de dienst Openbare Wegen (zonder uniform) etc. De vaststellende ambtenaren moeten echter wel steeds in het bezit zijn van een legitimatiebewijs.

De vaststellende ambtenaren zijn de link met de gemeente en haar inwoners. Zij waken erover dat de gemeente net, aangenaam en leefbaar is voor allen. De functie van deze ambtenaren blijft ten alle tijde een preventief, informatief en hartelijk karakter te behouden.

Eenmaal een inbreuk wordt vastgesteld, wordt dit doorgegeven aan de sanctionerende ambtenaar. Deze analyseert het dossier en beslist of hij al dan niet overgaat tot waarschuwing of vervolging van de overtreder.

De gemeentelijke administratieve sancties kunnen oplopen tot €350,00. Wat betreft de parkeerovertredingen, heeft de sanctionerende ambtenaar geen beoordelingsvrijheid, hij moet de boetes opleggen zoals die worden bepaald in de Wegcode. Op heden bedragen de boetes €58 (inbreuken van eerste categorie), €116 (inbreuken van tweede categorie) of €330(inbreuken van derde categorie).

Indien u zelf een inbreuk vaststelt (sluikstorten, wild parkeren etc.), aarzel dan niet de Juridische Dienst te contacteren (02/773.05.78), of mail naar sac@woluwe1150.irisnet.be. Uw opmerkingen worden zo snel mogelijk behandeld.