Vergaderingen van de raad

De Gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tien maal per jaar. De zittingen van de Gemeenteraad zijn openbaar behalve wanneer het over persoonlijke zaken gaat. Zodra een persoonsgeboden aangelegenheid zich voordoet beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten vergadering. De Voorzitter van de Gemeenteraad is Dhr. Damien De Keyser, gekozen onder de Gemeenteraadsleden.

Plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de Gemeenteraad worden ter kennis gebracht van het publiek door aanplakking aan het gemeentehuis en door bekendmaking ervan op de website van de gemeente.