Interpellaties

Het interpellatierecht van de gemeenteraadsleden

De gemeenteraadsleden hebben het recht om het College van Burgemeester en Schepenen te interpelleren over de manier waarop het zijn bevoegdheden uitoefent. Volgens het reglement van inwendige orde van de Gemeenteraad, moeten de interpellaties ingediend worden bij de Burgemeester, de Voorzitter van de Gemeenteraad of de persoon die hem vervangt, ten minste 5 vrije dagen voor de zitting en ingeschreven worden op de basisagenda of op de bijkomende dagorde van de Gemeenteraad. De Burgemeester of het Collegelid tot wiens bevoegdheden dit punt behoort antwoordt tijdens de vergadering op de interpellatie.
De interpellaties van de gemeenteraadsleden zijn opgenomen in de Notulen van de vergaderingen van de Gemeenteraad.

Het interpellatierecht van de burgers

Elke inwoner van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft het recht het College van Burgemeester en Schepenen rechtstreeks te interpelleren in een openbare zitting van de Gemeenteraad. Dit recht is bedoeld om de rechtstreekse informatie en meningsuiting van burgers over kwesties van gemeentelijk belang te bevorderen of om de aandacht van politici te vestigen op een probleem waarmee rekening moet worden gehouden.

Voor dit recht geldt een speciale procedure, die is vastgelegd in artikel 44 van het reglement van interne orde van de Gemeenteraad.

Hieronder vindt u een vademecum over de procedure en een gebruiksklaar model.