Bekendmakingen van de raad

Gemeenteraad van 26.11.19

Centrum voor informatica voor het Brusselse Geweest (CIBG) – Wijziging van de overeenkomsten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – Afsluiting en goedkeuring.

Huisvesting – Toewijzingsreglement van gemeentewoningen – Wijziging – Goedkeuring

Gemeenteschuld – leningen met het oog op de gedeeltelijke financiering van het buitengewone programma van het dienstjaar 2018 – markt consultatie – consultatiereglement – bijkomende voorstelling

Cultuur – Nederlandstalige lokaal Cultuurbeleid – Vernieuwd reglement, nieuwe samenstelling en herinstallatie van de gemeentelijke nederlandstalige adviesraad voor cultuur – Akteneming en goedkeuring

Gemeenteraad van 22.10.19

Overlegcomité tussen de gemeente en het OCMW – Reglement van interne orde – Goedkeuring

OCMW – Raad voor maatschapelijk welzijn van 08.10.19 – Begrotingswijziging nr 3 – dienstjaar 2019

Sociale dienst – Reglement bettrefende de persoonlijke uitzettingen – Goedkeuring

Gemeenteraad van 24.09.19

Overleg comité tussen de gemeente en de OCMW – Reglement van interne orde – Goedkeuring

Nederlandstalig basisonderwijs – Scholen van Mooi-Bos en Stokkel – Schoolreglement 2019-2020 – Goedkeuring

Gemeenteraad van 25.06.19

Begroting van het dienstjaar 2018 – Wijzigingen 3 en 4 – Aanpassingen van de kredieten van het dienstjaar – Afsluiting op 31.12.2018

Jaarrekeningen van het dienstjaar 2018 – Begrotingsrekening, resultatenrekening en balans

Jaarrekeningen van het dienstjaar 2018 – Syntheseverslagen aangaande het beheer van de gemeentefinanciën in de loop van het dienstjaar 2018

Begroting van het dienstjaar 2019 – Wijzigingen 1 en 2

O.C.M.W. – Begrotingsrekening, resultatenrekening en balans – Jaarverslag – Dienstjaar 2018

O.C.M.W. – Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24.06.2019 – Begrotingswijziging nr. 2 – Dienstjaar 2019

Reglement betreffende de organisatie van een Fietscommissie te Sint-Pieters-Woluwe – Instelling

Retributiereglement betreffende de Franstalige gemeentelijke schoolinstellingen van het basisonderwijs van Sint-Pieters-Woluwe – Wijziging – Verlenging

Retributiereglement betreffende de Nederlandstalige gemeentelijke schoolinstellingen van het basisonderwijs van Sint-Pieters-Woluwe – Verlenging

Gemeenteraad van 28.05.19

Belasting op de inrichtingen van toeristisch logies – reglement

Franstalige academies – retributiereglement

Nederlandstalige academie – retributiereglement

 

Gemeenteraad van 30.04.19

Kunstprijs

Prijs voor Cello 

Stedenbouw – Ontwerp van herziening van Gewestelijk Stedenbouwkundige

Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27.03.2019 – Begrotingswijziging nr 1

Gemeenteschuld – Leningen

 

Gemeenteraad van 26.03.19

Jeugd – charter

Begraafplaats voor huisdieren

Politieverordening – verkiezingen

Reglement – Gemeentelijk kerkhof

Retributiereglement – grafconcessies

Belastingreglement – bestuursdocumenten

Belastingreglement – lijkenvervoer en opgravingen

Gemeenteraad van 26.02.19

Driejaarlijks plan – Plan opgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen en ter goedkeuring voor te leggen aan de Gemeenteraad in uitvoering van artikel 242bis van de nieuwe gemeentewet – Dienstjaren 2019-2020-2021 – Vaststelling en voorstelling aan de Gemeenteraad

Huisvesting – Strijd tegen leegstaande gebouwen van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe – Belastingreglement betreffende de onvoltooide of leegstaande gebouwen – Onmiddellijke inning van de administratieve boete door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Wederoverdracht van 85 % van de opbrengst van de administratieve boetes geïnd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in geval van leegstaande gebouwen – Overeenkomst 2018 – Goedkeuring

Gemeenteraad van 21.01.2019

GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD VAN SINT-PIETERS-WOLUWE – Huishoudelijk reglement