Bekendmakingen van de raad

Gemeenteraad van 26.03.24

Politieverordening van de Gemeenteraad betreffende de verkiezingen van 09.06.2024

Uittreksel | Bericht 

Kunstprijs van Sint-Pieters-Woluwe 2024 – Reglement

Uittreksel | Bericht 

Algemeen Politiereglement – Technische wijzigingen

Uittreksel | Bericht | Reglement 

Gemeenteraad van 20.02.24

Belastingreglement betreffende de afgifte van bestuursdocumenten

Reglement | Bericht 

Gemeenteraad van 19.12.23

Reglement betreffende de toekenning van een geboorte:

Reglement | Bericht

Belastingreglement betreffende de afgifte van milieuvergunningen:

Reglement | Bericht

Belastingreglement betreffende de afgifte van bestuursdocumenten:

Reglement | Bericht

Begroting van het dienstjaar 2024 – Specifieke bijdrage aan de Politiezone 5343 Montgomery:

Reglement | Bericht

O.C.M.W. – Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 03,10.2023 – Begrotingswijziging nr.2 – Dienstjaar 2023:

Reglement | Bericht

O.C.M.W. – Begroting van het dienstjaar 2024 – Algemene beleidsnota – Akteneming – Begroting van het dienstjaar 2024:

Reglement | Bericht

Verslag opgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen in uitvoering van artikel 96 van de nieuwe gemeentewet in het kader van de voorstelling aan de Gemeenteraad van het begrotingsproject van het dienstjaar 2024:

Reglement | Bericht

Begroting van het dienstjaar 2O24:

Reglement | Bericht

 

Gemeenteraad van 21.11.23

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 2024:

Reglement | Bericht

Aanvullende gemeentebelasting op de onroerende voorheffing 2024:

Reglement | Bericht

Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristisch logies 2024:

Reglement | Bericht

Nederlandstalig basisonderwijs – Scholen van Mooi-Bos en Stokkel De Halte – Schoolreglement en infobrochure:

Reglement | Bericht

Nederlandstalig basisonderwijs – Scholen van Mooi-Bos en Stokkel De Halte – Arbeidsreglement:

Reglement | Bericht

 

Gemeenteraad van 17.10.23

Retributiereglement betreffende de verwijdering en opslag van voertuigen die een vlotte doorgang belemmeren:

Reglement | Bericht

Huishoudelijk reglement voor het gebruik van lokalen in de gemeentelijke schoolgebouwen – Addendum:

Reglement | Bericht

 

Gemeenteraad van 19.09.23

Retributiereglement betreffende de ambulante activiteiten op de openbare markten:

Reglement | Bericht

 

Gemeenteraad van 27.06.23

Autoloze dag 2023 – Reglement van inwendig bestuur: 

Reglement | Bericht

Retributiereglement betreffende de Franstalige gemeentelijke schoolinstellingen van het basisonderwijs:

Reglement | Bericht

Retributiereglement betreffende de Nederlandstalige gemeentelijke : schoolinstellingen van het basisonderwijs:

Reglement | Bericht

Retributiereglement betreffende de activiteiten georganiseerd door de dienst “Kunst en Cultuur”:

Reglement | Bericht

Huishoudelijk reglement voor het gebruik van lokalen in de gemeentelijke schoolgebouwen:

Reglement | Bericht

Belastingreglement betreffende de antennes voor telecommunicatie, signaaloverdracht en informatie-uitwisseling via hertzgolven:

Reglement | Bericht