Moties

De leden van de Gemeenteraad of de groeperingen vertegenwoordigd in de Gemeenteraad kunnen moties voorstellen met betrekking tot voorname materies van gemeentelijk belang. De Gemeenteraad kan deze moties goedkeuren of verwerpen. Zij kan eveneens beslissen deze moties over te maken aan de betrokken overheden, namelijk de federale, gewestelijke of andere regering of een andere gemeente …

De moties worden opgenomen in de Notulen van de vergaderingen van de Gemeenteraad.