U bevindt zich hier: Start

Hulp bij het onthaal van vluchtelingen

Update : geen giften meer nodig

Onze oproep tot solidariteit met de kandidaten vluchtelingen werd met zo veel enthousiame gevolgd dat wij onze maximale opslagcapaciteit bereikt bebben. 

Lees meer...

Gratis Wi-Fi in het gemeentehuis

Dankzij het Wi-fi Urbizone network kunt u gratis surfen op het net in het gemeentehuis. Voor de internetverbinding moet u Urbizone selecteren op uw smartphone/tablet/pc. Klik vervolgens op "New User" en vul de velden in om u in te schrjven. Klik op OK en u zal toegang hebben tot de wifi. 

 

Op zoek naar personnel ?

Kom naar de Jobbeurs georganiseerd op woendag 9 maart 2016.

U kunt gratis gebruik maken van een stand en zo gemotiveerde werkzoekenden ontmoeten.

Affiche lezen

 

Oproep tot stedenbouwkundige projecten

Bruocsella moedigt stedenbouwkundige projecten in Brussel aan met een Prijs tot 25.000€. De geselecteerde projecten moeten bijdragen tot de verbetering van het leefklimaat en de stedelijke omgeving van Brussels. Kanditaturen indienen voor 21/02/16.

Lees meer...

Iles de Paix : oproep voor vrijwilligers

Iles de Paix, een NGO die actief is in de ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden, is nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor haar jaarlijkse bewustmakingscampagne en fondsenwerving op 15, 16 en 17 januari. Zie de leaflet.

Lees meer...

Jaarlijkse afsluiting van het agentschap van ACTIRIS

Het agentschap van Sint-Pieters-Woluwe zal gesloten zijn van 21 tot en met 31 december 2015.

 

Gemeentelijk Mobiliteitsplan : participatieve ateliers

De eerste fase van het gemeentelijk mobiliteitsplan, met name de diagnose van de bestaande situatie, werd goedgekeurd door de gemeente. We starten nu met de tweede fase die gecontrasteerde scenario’s moet uitwerken. Neem deel aan de participatieve ateliers in januari 2016.
Lees meer...

Nederlandstalige uitgave van het boek Histoire et Terroir

De vertaling van het boek Histoire et Terroir, over de geschiedenis van de gemeente, is klaar. Kom op donderdag 17 december om 19u naar de zaal Fabry (gemeentehuis - 93 Thielemanslaan) naar de voorstelling. Na afloop is er een feestelijke receptie en gelegenheid om het boek te kopen (40€).  

Werelddag van de Mensenrechten op 10 december

Sint-Pieters-Woluwe is opnieuw een "Lichtbaken voor de Mensenrechten" : wij nodigen alle bewoners uit voor verschillende activiteiten op 10 december, van 14u30 tot 20u, in het kader van de werelddag van de mensenrechten.
Lees meer...

RecuperatieMaand : grote wedstrijd

Het is nu tijd om uw laatste stickers in te zamelen en uw punten te maximaliseren om  één van de aankoopbonnen (tot 200 €) te winnen in één van onze deelnemende winkels of één van de bioscoopplaatsen te winnen !
Lees meer...

Vraag tijdig de Kids-ID aan

Binnenkort met uw kinderen op reis naar het buitenland? Vraag tijdig de kids-ID aan by de gemeente. Procedure duurt drie weken. Affiche lezen.

Openbaar onderzoek : waterbeheerplan

Het Gewest heeft een nieuw waterbeheerplan opgesteld om acties te kunnen opzetten om aan deze grote uitdagingen te kunnen beantwoorden : bescherming van de waterlopen en de ondergrondse bronnen, voorkomen en beheren van overstromingsrisico's, kwaliteit van het drinkwater, riolering, zuivering van afvalwater, enz. Geef uw mening ! Meer info hier

Kunst in de etalage 2015

Van 7 tot 27 oktober, is het de 8e editie van "Kunst in de Etalage" georganiseerd op initiatief van de vzw Wolu-Animaties. U kunt bij ongeveer 90 handelaars het talent van onze kunstenaars gaan bewonderen. Meer info in de brochure hier.

Opgelet : diefstal met list !

Inwoners (die wij bedanken om hun ervaring te delen om te voorkomen dat andere mensen ook niet zouden misbruikt worden) hebben ons ingelicht dat er op zaterdag 19 september 3 jongeren aanbelden om een inzameling te doen voor Nepal in het kader van een trektocht omkaderd door het Frans Lyceum.
Lees meer...

Openbaar onderzoek : Natura 2000-gebied

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderwerpt een ontwerp van aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000-gebied «SBZ I : Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe. Complex Zoniënwoud - Vallei van de Woluwe (2064 ha)» aan een openbaar onderzoek. Meer info hier.
 

Welkomstavond voor nieuwe bewoners op 6 oktober 2015

Op 6 oktober, Welkomstavond voor nieuwe bewoners, maar ook alle andere Woluwenaren zijn van harte welkom !
Lees meer...

Pagina 5 van 7