Vrijstellingskaart “erkende onderwijsinstelling of publiek kinderdagverblijf”

Voor wie?

Voor elke persoon die is tewerkgesteld hetzij in een georganiseerde onderwijsinstelling, die erkend is of gesubsidieerd wordt door een gemeenschap hetzij in een publiek kinderdagverblijf of in een kinderdagverblijf waar de dagprijs inkomensgerelateerd is.

Voor waar?

Om zijn voertuig gratis te parkeren in de wijk waar de school of het kinderdagverblijf zich bevindt, behalve in een oranje zone.

Hoe te verkrijgen?

De aanvraag moet worden ingediend aan het loket “parkeerkaarten” door het hoofd van de instelling of zijn afgevaardigde.

Te leveren documenten:

  • Kopie van de identiteitskaart van de aanvrager;
  • Kopie van de geactualiseerde personeelslijst;
  • Kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig;
  • Indien leasing/bedrijfswagen : attest van het bedrijf dat vermeld dat de aanvrager de hoofdbestuurder van het voertuig is of kopie van het leasingcontract;
  • Indien voertuig op naam van een particulier anders dan de aanvrager : bewijs dat de aanvrager is vermeld als 1ste of 2de bestuurder op het verzekeringscontract.

Hoeveel en aan welke prijs ?

Evenveel kaarten als personeelsleden aan een jaarlijks tarief van 75,00 EUR/kaart.