Vrijstellingskaart “bedrijf of zelfstandige”

Voor wie?

Voor elke persoon of bedrijf waarvan de sociale zetel of de activiteit zich in een gereglementeerde parkeersector bevindt.

Voor waar?

Om zijn voertuig gratis te parkeren in de wijk vermeld op de kaart behalve in de oranje zone.

Hoe te verkrijgen?

De aanvraag van de kaarten moet worden ingediend aan het loket “parkeerkaarten” door de verantwoordelijke van het bedrijf of de door hem aangeduide persoon.

Te leveren documenten:

  • Bewijs van de activiteit op het grondgebied van de gemeente : indien sociale zetel in Sint-Pieters-Woluwe : B.T.W. nummer, anders : geregistreerde handelsovereenkomst, eigendomstitel …;
  • Kopie van de identiteitskaart van de aanvrager;
  • Kopie van de door het sociaal secretariaat geactualiseerde en geattesteerde personeelslijst (behalve voor zelfstandigen);
  • Kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig ;
  • Indien leasing/bedrijfswagen : attest van het bedrijf dat vermeld dat de aanvrager de hoofdbestuurder van het voertuig is of kopie van het leasingcontract;
  • Indien voertuig op naam van een particulier anders dan de aanvrager : bewijs dat de aanvrager is vermeld als 1ste of 2de bestuurder op het verzekeringscontract.

Hoeveel en aan welke prijs?

Maximum 6 kaarten voor de bedrijven die minder dan 50 personen tewerkstellen en maximum 12 kaarten voor bedrijven die 50 of meer personen tewerkstellen aan de volgende jaarlijkse tarieven :

  • 200,00 EUR/kaart voor elk van de eerste 5 kaarten;
  • 300,00 EUR/kaart van de 6de tot de 12de kaart.

Het bedrijf verdeelt de kaarten aan haar personeelsleden volgens haar eigen regels.

 

Parkeerbeleidsplan