Vrijstellingskaart “bewonerskaart”

 

 

 

 

 

 

Voor wie?

Elke persoon ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Voor waar?

Om zijn voertuig te parkeren op het volledig grondgebied van de gemeente, met uitzondering van de oranje zones en de zones “voorbehouden bewoner”.

Hoe te verkrijgen?

Door zich aan te bieden in de hal van het gemeentehuis aan het loket “parkeerkaarten” en verplicht in het bezit van de volgende documenten :

  1. als de wagen op naam staat van de aanvrager : het inschrijvingsbewijs (deel “voertuig”);
  2. als het een leasing- of bedrijfswagen betreft : het inschrijvingsbewijs (deel “voertuig”) + attest van de firma met vermelding dat de aanvrager de hoofdbestuurder van het voertuig is ;
  3. als de wagen op naam van een derde staat : het inschrijvingsbewijs (deel “voertuig”) + bewijs dat de aanvrager is vermeld als 2debestuurder op het verzekeringscontract.

Hoeveel en aan welke prijs?

Maximum 3 kaarten per gezin aan de volgende jaarlijkse tarieven :

1ste kaart aan 20,00 EUR, 2de kaart aan 50,00 EUR en 3de kaart aan 250,00 EUR.

De personen die onderworpen zijn aan de belasting betreffende de tweede verblijven kunnen slechts één kaart bekomen aan het tarief van 250,00 EUR.

Hernieuwing van de vrijstellingskaart

De vrijstellingskaart “buurtbewoner” kan al hernieuwd worden vanaf 30 dagen vóór de vervaldatum ervan.

De vrijstellingskaart kan worden hernieuwd :

Een nieuwe aanvraag of een wijziging van de nummerplaat kan voortaan worden gedaan via het Inforius platform.

Wat met een bewoner met een voertuig dat in het buitenland is ingeschreven ?

Elke persoon die in de gemeente verblijft en een voertuig bezit dat in het buitenland is ingeschreven, moet dit laten inschrijven in België, met uitzondering van de 5 gevallen opgenomen in artikel 3 van het Koninklijk besluit 20.07.2001.

Hij kan tijdelijk genieten van een “buurtbewonerskaart” voor de prijs van 20,00 EUR en gedurende maximum 3 maanden te rekenen vanaf zijn aanvraag tot inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente.