Brusselse Ombudsvrouw

De Brusselse Ombudsvrouw ziet erop toe dat de grondrechten van de burgers worden gerespecteerd en dat goed bestuur en integriteit binnen de Brusselse administraties worden gehandhaafd.

Iedereen die zich persoonlijk benadeeld voelt door een handeling of de werking van een Brussels bestuur mag een klacht indienen.

Daartoe moet aan verschillende criteria worden voldaan:

 • Heeft u al contact opgenomen met de betrokken dienst om uw probleem te melden?
  De ombudsvrouw treedt alleen op als u al geprobeerd hebt uw probleem met de betrokken administratie op te lossen.
  Heeft u dit nog niet gedaan? Neem dan contact op met de gemeente via haar interne klachtendienst op het volgende e-mailadres: plaintes@woluwe1150.be
 • Zijn de feiten minder dan 3 jaar oud?
  Na drie jaar is het niet meer mogelijk om via bemiddeling tot een oplossing te komen.

 

Zijn deze twee criteria vervuld?

U mag contact opnemen met de Brusselse Ombudsvrouw op een van de volgende manieren:

 • Vul het online klachtformulier in op: ombuds.brussels
 • Stuur een e-mail, bij voorkeur met de ingevulde PDF als bijlage: plaintes@ombuds.brussels
 • Bel 02/549 67 00 (maandag en donderdag van 14u tot 17u, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u)

U mag ook een afspraak maken met de diensten van de ombudsvrouw gelegen

Oud Korenhuis 1, 1000 Brussel.

 

Wettelijke basis:

 • Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16.05.2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de Brusselse Ombudsman
 • Huishoudelijk reglement van de Brusselse Ombudsvrouw van 20.12.2022