Motie van de Gemeenteraad

De Gemeenteraad van Sint-Pieters-Woluwe d.d. 25.04.2017 heeft ook een motie betreffende het oprichten van een kadaster van de bezoldigingen voor de gemeentelijke vertegenwoordigers in publieke en semi-publieke structuren, V.Z.W.’s en afgeleide structuren goedgekeurd.

Motie