Register van gemeentelijke V.Z.W.’s

  1. V.Z.W. in de zin van de Ordonnantie van 05.07.2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten
  1. Lijst van personen aangesteld door de gemeente om haar te vertegenwoordigen binnen de gemeentelijke V.Z.W.’s