Officiële mededelingen

Begrotingen

De begroting 2020 – nota

Begroting 2020

Begrotingsrekening 2019

Jaarrekeningen 2019

De begroting 2019 – nota

Begroting 2019

Begrotingsrekening 2018

Jaarrekeningen 2018

Begroting 2018

Begrotingsrekening 2017

Jaarekeningen 2017

Begroting 2017

Jaarveslagen van de gemeente

Verslag 2019bijlage transparantie

Verslag 2018

Verslag 2017

Verordeningen van de gemeenteraad

Politieverordening tot verplichting van het dragen van een masker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijke grondgebied om redenen van volksgezondheid tijdens de coronavirus-Covid-19-pandemie

Op 26.05.2020 heeft de Gemeenteraad de Politieverordening houdende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties ter uitvoering van het Koninklijk besluit nr. 1 van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties, om de naleving te verzekeren van de maatregelen afgekondigd door de bevoegde autoriteiten met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 door middel van gemeentelijke administratieve sancties.

Omzendbrief 06/2020 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van Beroep is bij deze verordening gevoegd.

Politieverordening van de Gemeenteraad betreffende de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement op datum van 26 mei 2019

Officiële Besluiten 

Besluit van de Burgemeester – organisatie van de gemeenteraad tijdens de periode van naleving van de “social distancing”-maatregelen – 15/06/20
Besluit van de Burgemeester houdende het verbod voor de fietsers op de toegang en het gebruik van de groene wandeling van de oude spoorweg – 30/04/20kaart van de groene wandeling
Besluit van de Burgemeester – verbod voor gezinnen om de overledene te bezoeken – 21 april 2020
Besluit van de Burgemeester – organisatie van de gemeenteraad tijdens de periode van lockdown
Politiebesluit van de Burgemeester – 12 maart 2020
Besluit van de Minister -President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende het verbod van bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen, bezoeken aan rusthuizen, rusthuizen en verzorginginstellingen en schoolreizen naar het buitenland – 10 maart 2020
Besluit van de Burgemeester van 28/09/17 : sugar babies
Besluit van de Burgemeester houdende verbod aan iedereen om rond te lopen, te spelen of te schaatsen op de vijvers en waterbekkens gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe gedurende de vorstperiode en dit tot de volledige dooi van voornoemde gedeelten

Mededelingen

Coronavirus