Officiële mededelingen

Begrotingen

 

2023

Begroting 2023 : Deel 1 Deel 2
Begrotingwijzigingen 1 en 2

 

2022

Begroting 2022 : Deel 1Deel 2
Wettelijke en andere bijlagen 
Begrotingwijzigingen 1 en 2
Begrotingwijzigingen 3 en 4
Begrotingsrekening 2022
Jaarrekeningen 2022

 

2021

Begroting 2021
De begroting 2021 – nota
Begrotingwijzigingen 1 en 2
Begrotingwijziging 3
Begrotingwijzigingen 4 en 5
Begrotingsrekening 2021
Jaarrekeningen 2021 – bijlagen 

2020

De begroting 2020 – nota
Begroting 2020
Begrotingswijzigingen 1 & 2
Begrotingswijziging 3
Begrotingsrekening 2020
Jaarrekeningen 2020
gemeenterekeningen 2020 – bijlage 8 : Informatie aangaande overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

 

2019

Begrotingsrekening 2019
Jaarrekeningen 2019
De begroting 2019 – nota
Begroting 2019

 

2018

Begrotingsrekening 2018
Jaarrekeningen 2018
Begroting 2018

 

2017

Begrotingsrekening 2017
Jaarekeningen 2017
Begroting 2017

 

Jaarveslagen van de gemeente

Verslag 2022
Verslag 2021
Verslag 2020
Verslag 2019bijlage transparantie
Verslag 2018
Verslag 2017

 

Verordeningen van de gemeenteraad

Politieverordening houdende organisatie van de werking van de organen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in Sint-Pieters-Woluwe in geval van crisis in verband met het Coronavirus Covid-19 – 23 oktober 
Politieverordening tot verplichting van het dragen van een masker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijke grondgebied om redenen van volksgezondheid tijdens de coronavirus-Covid-19-pandemie – 16 oktober 2020
Politieverordening tot verplichting van het dragen van een masker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijke grondgebied om redenen van volksgezondheid tijdens de coronavirus-Covid-19-pandemie – 30 september 2020
Politieverordening tot verplichting van het dragen van een masker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijke grondgebied om redenen van volksgezondheid tijdens de coronavirus-Covid-19-pandemie – 14 mei 2020

Op 26.05.2020 heeft de Gemeenteraad de Politieverordening houdende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties ter uitvoering van het Koninklijk besluit nr. 1 van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties, om de naleving te verzekeren van de maatregelen afgekondigd door de bevoegde autoriteiten met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 door middel van gemeentelijke administratieve sancties.

Omzendbrief 06/2020 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van Beroep is bij deze verordening gevoegd.

Politieverordening van de Gemeenteraad betreffende de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement op datum van 26 mei 2019

 

Officiële Besluiten 

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende een verbod op het bezit en het vervoer van vuurwerk – 09/12/22
Besluit van de Burgemeester in het kader van de herdenking van de genocide op de Tutsi’s in Rwanda – 16/03/22
Besluit van de Burgemeeste – virtuele zittingen van de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies in tijden van crisis met betrekking tot Covid-19 – 26/10/21
Politiebesluit van de minister­president – 14/10/21
Politiebesluit van de minister­president dat ertoe strekt nieuwe sanitaire restricties ter bestrijding van Covid-19 te bepalen en bepaalde gezondheidsmaatregelen te verlengen – 30/09/21
Politiebesluit van de Minister met het oog op het behoud van bepaalde beperkingen op het Brussels grondgebied om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan – 30/08/21
Besluit van de Minister-President tot opheffing van het besluit van 4 mei 2021 – 07/06/21
Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Mondmasker en alcohol – 04/05/21
Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – 15/01/21
Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – avondklok – 15/01/21
Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 4 november 2020 dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt – 11/12/20
Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 26 oktober 2020 tot uitvaardiging van een avondklok van 22 u tot 6 u op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – 11/12/20
Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende verlenging van het besluit van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken – 11/12/20
Politiebesluit houdende het verbod op het houden van de vergaderingen van de politieraad in situ en tot verplichting van het houden ervan op virtuele wijze tijdens de pandemie van covid-19 in Sint-Lambrechts-Woluwe – 19/11/20
Besluit van de Minister -President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – bijkomende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken – avondklok – 26/10/20
Besluit van de Burgemeester – virtuele zittingen van de gemeenteraad in tijden van crisis met betrekking tot Covid-19 – 15/10/20
Ministerieel Besluit van de Brusselse regering (drankgelegenheden, sportcompetities voor amateurs, enz.) – 07/10/20
Ministerieel Besluit van de Brusselse regering (dragen van een mondmasker, sluiting van bars, enz.) – 28 september 2020
Besluit van de Burgemeester – beperking van het publiek tot maximaal 21 personen tijdens de zittingen van de gemeenteraad. – 10/09/20
Besluit van de Burgemeester – organisatie van de gemeenteraad tijdens de periode van naleving van de “social distancing”-maatregelen – 15/06/20
Besluit van de Burgemeester houdende het verbod voor de fietsers op de toegang en het gebruik van de groene wandeling van de oude spoorweg – 30/04/20kaart van de groene wandeling
Besluit van de Burgemeester – verbod voor gezinnen om de overledene te bezoeken – 21 april 2020
Besluit van de Burgemeester – organisatie van de gemeenteraad tijdens de periode van lockdown
Politiebesluit van de Burgemeester – 12 maart 2020
Besluit van de Minister -President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende het verbod van bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen, bezoeken aan rusthuizen, rusthuizen en verzorginginstellingen en schoolreizen naar het buitenland – 10 maart 2020
Besluit van de Burgemeester van 28/09/17 : sugar babies
Besluit van de Burgemeester houdende verbod aan iedereen om rond te lopen, te spelen of te schaatsen op de vijvers en waterbekkens gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe gedurende de vorstperiode en dit tot de volledige dooi van voornoemde gedeelten