Asbestinventaris – Lijst van de gemeentelijke gebouwen

Transparantie en volksgezondheid

In overeenstemming met de wet en in het belang van ieders gezondheid doet de gemeente Sint-Pieters-Woluwe een beroep op een gecertificeerd bedrijf om al haar gebouwen te controleren op de aanwezigheid van asbest en voert ze de nodige werkzaamheden uit.

Er wordt een beheersprogramma opgesteld met als doel de aanwezigheid van asbest geleidelijk te verwijderen en periodiek de elementen te controleren die geen onmiddellijke interventie vereisen of die niet zonder schade kunnen worden verwijderd.

Omwille van de transparantie publiceert de gemeente de volledige inventaris en het beheerprogramma op deze pagina.

Als gevolg van deze inventarisatie, beheer- en interventiewerkzaamheden is er nu in geen van de gemeentelijke gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek meer een risico op blootstelling aan asbeststof.

Opgemerkt moet worden dat de asbestinventarisaties van gebouwen die grote werkzaamheden hebben ondergaan, geleidelijk zullen worden bijgewerkt.

 

Wat is asbest?

Asbest is een familie van vezelachtige mineralen bestaande uit silicaten, die in het verleden op grote schaal werden gebruikt in de industrie en de bouw vanwege hun eigenschappen, die destijds als “interessante” technieken werden beschouwd. Deze materialen hebben een goede mechanische, hitte-, brand-, chemische en elektrische weerstand en zijn goede elektrische, thermische en akoestische isolatoren.

Ze vallen uiteen in 2 verschillende groepen: brokkelig asbest (voornamelijk gebruikt als vlokmateriaal, isolatie, vezelige platen, koorden, enz.) en gebonden, niet-brokkelig asbest (gebruikt in de vorm van asbestcement, lijm, bitumen, remblokken, enz.).

De ervaring heeft geleerd dat deze materialen giftig zijn en dat het inademen van (microscopische) asbestvezels tal van kankers en andere ziekten veroorzaakt.

Het type asbest (brokkelig of gebonden) en de algemene staat van slijtage van de asbesttoepassing zijn belangrijke factoren bij het kwantificeren van het risico dat deze toepassing met zich meebrengt. Als zodanig vormen asbestmaterialen niet noodzakelijkerwijs een gevaar. Het risico ontstaat wanneer vezels uit het materiaal vrijkomen in de lucht en worden ingeademd.

Het verbod op asbestmaterialen in België is progressief geweest. Sinds 2005 is het gebruik en de verkoop van asbesthoudende materialen volledig verboden, zowel in België als in de hele Europese Unie. De wetgeving regelt het beheer van asbest dat al aanwezig of in gebruik is.

 

Wat is een asbestinventaris?

De asbestinventaris, die een overzicht geeft van alle asbesttoepassingen in gebouwen, is het uitgangspunt. De gemeente Sint-Pieters-Woluwe gaf een gespecialiseerd bedrijf de opdracht om deze inventarissen op te stellen.

Elke inventarisatie specificeert het type asbest, de staat van aantasting of anderszins van de toepassing en een schatting van het risico (voor bewoners en/of mensen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het gebouw). Een behandelingsadvies, per toepassing, vervolledigt deze inventaris.

 

Wat houdt het beheerprogramma in?

Op basis van de inventarisatie heeft de preventieadviseur van de gemeente een beheersprogramma opgesteld, een echte scorekaart van het asbestrisico in onze gebouwen. Het kan worden gebruikt om het uit te voeren werk te plannen. Veel asbesttoepassingen zijn de afgelopen jaren verwijderd.

De resttoepassingen worden jaarlijks gecontroleerd om de verschillende inventarissen en het daaruit voortvloeiende beheerprogramma up-to-date te houden. Deze inspectie wordt uitgevoerd door een extern bedrijf dat gespecialiseerd is in asbestbeheer.

 

Lijst van gebouwen, asbestinventarisatie en asbestbeheersprogramma

Asbestbeheersprogramma (laatste update: 26/01/24)

2_inventaire_amiante_academie_arts

4_inventaire_amiante_cimetière_communal

5_inventaire_amiante_petanque_club_jb

6_inventaire_amiante_chalet_balis

7_inventaire_amiante_ateliers_creatifs_co

8_inventaire_amiante_carre_platane15

9_inventaire_amiante_carre_platane16

10_inventaire_amiante_cour_amarante1

11_inventaire_amiante_venelle_palio11

12_inventaire_amiante_venelle_palio36

13_inventaire_amiante_venelle_palio41

14_inventaire_amiante_venelle_palio58

15_inventaire_amiante_venelles_jeux15

19_inventaire_amiante_petits_pas_asbl

21_inventaire_amiante_venelle_jeux52

22_inventaire_amiante_venelle_boucle2

23_inventaire_amiante_chemin_tigelle7

24_inventaire_amiante_chemin_tigelle15

25_inventaire_amiante_chemin_tigelle17

26_inventaire_amiante_white_star19

27_inventaire_amiante_rene_declercq76_logement

28_inventaire_amiante_dominique_de_jonghe52

29_inventaire_amiante_françois_gay74

30_inventaire_amiante_françois_gay76

32_inventaire_amiante_françois_gay80

33_inventaire_amiante_gay84

34_inventaire_amiante_gay86

36_inventaire_amiante_cine_stockel

38_inventaire_amiante_white_star31

39_inventaire_amiante_comedie_claude_volter

40_inventaire_amiante_les_pilotis

41_inventaire_amiante_parmentier179

42_inventaire_amiante_coup_pouce

43_inventaire_amiante_glisse_linge

44_inventaire_amiante_poels17

45_inventaire_amiante_poels19

46_inventaire_amiante_maison_rosart22

47_inventaire_amiante_thys6

48_inventaire_amiante_thys8

49_inventaire_amiante_thys4

50_inventaire_amiante_van_bever6

51_inventaire_amiante_parvis_eglise_saint_pierre

52_inventaire_amiante_cure_saint-Pierre

54_inventaire_amiante_nederlandstalige_bibliotheek

55_inventaire_amiante_administration_communale

56_inventaire_amiante_centre_culturel

57_inventaire_amiante_sportcity

58_inventaire_amiante_parc_woluwe

59_inventaire_amiante_ccco

60_inventaire_amiante_ccjb

61_inventaire_amiante_crousse

62_inventaire_amiante_villa_fg

64_inventaire_amiante_creche_co

65_inventaire_amiante_jardin_coccinelles

66_inventaire_amiante_les_colibris

67_inventaire_amiante_les_libellules

68_inventaire_amiante_creche_jb

70_inventaire_amiante_creche_mooi_bos

70_inventaire_amiante_school_mooi_bos

71_inventaire_amiante_school_stokkel_nl

72_inventaire_amiante_ecole_centre

73_inventaire_amiante_jb_maternelle

74_inventaire_amiante_jb_primaire

75_inventaire_amiante_jb_individualisé

77_inventaire_amiante_ecole_co

78_inventaire_amiante_ecole_stockel

79_inventaire_amiante_school_stokkel

80_inventaire_amiante_itssep

81_inventaire_amiante_icmes

82_inventaire_amiante_depot_communal

 

 

Hebt u een vraag naar aanleiding van het lezen van een van deze documenten?

Neem contact op met de ambtenaar belast met veiligheid (IDPB), Dhr. Didier Lanvend’homme: dlavendhomme@woluwe1150.be