Een probleem melden, meewerken

Een probleem melden

Om herstellingswerken of vervangingen in de openbare ruimte aan te vragen, nodigen wij u uit om dit te doen via het Fix My Street-platform. Het centraliseert alle meldingen en stuurt ze rechtstreeks door naar de verschillende betrokken actoren (gemeenten, gewestelijke besturen, Sibelga, enz.). Het kan gaan over problemen met de bestrating (kuilen, enz.), monumenten, afval/openbare netheid, rioolkolken, beplanting, bewegwijzering, verlichting, straatmeubilair, fonteinen, riooldeksels…  Onze agenten gebruiken het platform ook intern. Voor direct contact kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken.

Voor elk probleem dat een meer grondige analyse van de situatie vereist en niet alleen een eenvoudige herstelling (bijvoorbeeld om een gevaarlijk kruispunt te melden) of om een verbetering voor te stellen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met de afdeling Mobiliteit. In overleg met de politiediensten zal de gemeente de situatie analyseren en één of meerdere oplossingen identificeren en plannen in functie van de beschikbare middelen, budgetten en prioriteiten.

Meewerken

De gemeente heeft regelmatig contact met de wijkcomités. Zij zijn de belangrijkste gesprekspartners als het gaat om bijvoorbeeld het identificeren van problemen op het gebied van verkeersveiligheid en het bedenken van oplossingen. Aarzel niet om contact met hen op te nemen of in een van hen betrokken te worden!