Een probleem melden, meewerken

Om problemen in de openbare ruimte te melden, nodigen wij u uit om dit te doen via het Fix My Street-platform. Het centraliseert alle meldingen en stuurt ze rechtstreeks door naar de verschillende betrokken actoren (gemeenten, gewestelijke besturen, Sibelga, enz.). Het kan gaan over problemen met de bestrating (kuilen,….), monumenten, afval/openbare netheid, rioolkolken, beplanting, bewegwijzering, verlichting, straatmeubilair, fonteinen, riooldeksels… Onze agenten gebruiken het platform ook intern. Voor direct contact kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken.

Voor elk probleem dat een grondige analyse van de situatie vereist en niet alleen een eenvoudige herstelling (bijvoorbeeld om een gevaarlijk kruispunt te melden) of om een verbetering voor te stellen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met de afdeling Mobiliteit.