Kruispunt Parmentier – Tervuren

Afgelopen september hebben veel inwoners van de gemeente geklaagd over een verkorting van de duur van de groenlichtfase voor het verlaten van de Parmentierlaan en het oprijden van het kruispunt Parmentier/Tervuren/Vorst. Omdat de gemeente niet op de hoogte is gebracht van wijzigingen aan de verkeerslichten, heeft ze contact opgenomen met Mobiel Brussel. Helaas is dit niet de eerste keer dat het Gewest geen overleg pleegt met de gemeente over zaken die onze inwoners dagelijks aangaan.

Het Gewest, dat nu nauw wil samenwerken met de lokale overheid, heeft uitgelegd dat ze de fase van de verkeerslichten op het kruispunt heeft aangepast om conflicten tussen gebruikers te verminderen. Het kruispunt is namelijk een ‘ZACA’, oftewel een ongevalgevoelige zone. Volgens het Gewest is dit vooral te wijten aan het feit dat voertuigen die van de Vorstlaan komen en richting Montgomery of de Woluwelaan rijden, het pad van fietsers kruisen wanneer ze de Tervurenlaan oversteken. Hetzelfde probleem doet zich voor bij voertuigen die vanaf de Parmentier richting de 4 Armen rijden.

Om dit op te lossen heeft Brussel Mobiliteit de groenlichtfases voor Vorst enerzijds en Parmentier anderzijds gescheiden. De groenlichttijd is dus beperkter dan voor deze wijziging.

Hoewel de gemeente alleen maar blij kan zijn met een initiatief om de veiligheid te verbeteren op een kruispunt dat voorheen als gevaarlijk werd beschouwd, betreurt ze het dat de groenlichtfase voor het verlaten van Parmentier zo kort is. Ze heeft gevraagd om deze te verlengen. Dit wordt momenteel onderzocht door het Gewest. 

Lees meer in dit document van Mobiel Brussel.