Beschikbare premies

 

 

Voordeel voor het gebruik van een carsharing-systeem

Binnen de grenzen van de beschikbare budgetten kent de gemeente een voordeel toe voor het gebruik van carsharingplatforms die een overeenkomst hebben gesloten met de carsharingplatforms die een overeenkomst hebben gesloten met de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. Dit dekt de vaste kosten van registratie- en/of abonnementsgelden voor alle registraties vanaf 1 juni 2022 voor de volgende diensten:

– Cambio: de voordelen omvatten

 • de registratiekosten voor het platform (35 euro BTW inbegrepen)
 • Het maandelijkse “Start”-abonnement voor een volledig jaar (3 euro/maand BTW x 12)
 • Reistegoed (29 euro incl. BTW)

– Poppy: De voordelen omvatten een maandelijks “Cherry”-abonnement voor 1 jaar (€ 4,99/maand incl. BTW x 12) dat u recht geeft op verschillende voordelen op de door Poppy geleverde diensten.

Om voor de uitkering in aanmerking te komen, moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • een natuurlijk persoon zijn ;
 • meerderjarig zijn en woonachtig zijn in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe;
 • een van de bovengenoemde platforms uitsluitend voor eigen gebruik aan te wenden;
 • maar één keer van één voordeel profiteren;
 • zich ertoe verbinden het platform te gebruiken voor hun dagelijkse verplaatsingen, in plaats van hun eigen voertuig, via een in plaats van hun eigen voertuig, door middel van een certificaat op erewoord;

Als u geïnteresseerd bent, hier is de procedure:

Alvorens u in te schrijven op het gekozen platform, vult u het Aanvraagformulier in en stuurt u het naar openbareruimten@woluwe1150.be.

De datum van ontvangst van het volledige dossier is bepalend voor de volgorde waarin de uitkering zal worden toegekend.

Zodra de aanvraag volledig is en door het College is gevalideerd, wordt u op de hoogte gebracht van de korting wanneer u zich inschrijft op het gekozen platform. Vervolgens kunt u zich inschrijven door de exploitant het document te overhandigen waaruit blijkt dat de gemeente een overeenkomst heeft gesloten (schrijf u niet in voordat u dit document hebt ontvangen). Het bedrag van de uitkering wordt dan rechtstreeks in mindering gebracht op de vergoedingen voor het gekozen platform.

De inschrijving voor de gekozen dienst moet plaatsvinden binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving dat uw aanvraag door het College is goedgekeurd.

Kies slechts één van de bovenstaande diensten, zorg ervoor dat u in aanmerking komt en dat u niet reeds een rekening hebt bij de gekozen aanbieder. Onvolledige sollicitaties worden niet in aanmerking genomen!

 

Premie voor de aankoop van een bakfiets

Binnen de grenzen van de beschikbare budgetten kent de gemeente een premie toe voor de aankoop van een bakfiets. Voor de aankoop van een bakfiets bedraagt de premie 15% van het bedrag van de aankoopfactuur, met een maximum van 500,00 EUR voor de aankoop van een bakfiets (plafond gewijzigd met ingang van 1 juli 2022).

Onder bakfiets wordt in dit reglement verstaan een tweewieler of driewieler, eventueel verlengd, die specifiek is ontworpen om naast de bestuurder voorwerpen, dieren of personen te vervoeren.

Het kan een elektrisch of een door spierkracht aangedreven fiets zijn.

Om voor de premie in aanmerking te komen, moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen :

 • Een natuurlijke persoon zijn;
 • meerderjarig zijn en zijn woonplaats op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe hebben ;
 • een nieuwe of tweedehands bakfiets in een fietsenwinkel kopen voor eigen gebruik en een kopie van de gedetailleerde aankoopfactuur op naam van de aanvrager indienen ; 
 • Maximaal twee premies per huishouden binnen 3 jaar ontvangen;
 • zich ertoe verbinden de bakfiets gedurende een periode van 3 jaar niet door te verkopen en de bakfiets zoveel mogelijk te gebruiken in het kader van uw dagelijkse verplaatsingen via een verklaring op erewoord.

Let op: lees de volledige regels voordat u uw aanvraag indient.

Geïnteresseerd? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur het binnen 3 maanden na aankoop van je bakfiets terug naar openbareruimten@woluwe1150.be. Gelieve 1 dossier per bakfiets in te vullen. Let op, onvolledige bestanden worden niet in behandeling genomen! Lees de lijst met documenten die bij het verzoek moeten worden gevoegd.

 

Er zijn ook opleidingen of initiaties beschikbaar om u te helpen zich comfortabel te voelen met de fiets in Brussel:

 • Electric Bike Tasting: kennismaking met fietsen met elektrische ondersteuning gedurende een halve dag in het kader van de Bike Experience.
 • Bike Experience: begeleiding van nieuwe fietsers (voor alle soorten fietsen) door een ervaren fietser gedurende 3 dagen, met gratis training.