Nieuwe soorten straten en nieuwe borden

Nieuwe vormen van straten ontwikkelen zich als antwoord op de hedendaagse mobiliteitsuitdagingen. Het is niet altijd gemakkelijk om goed op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen. Hier vindt u dus een klein woord uitleg.

 

Woongebied

Het is een wijkstraat waar voetgangers voorrang hebben en waar kinderspelletjes zijn toegestaan. De maximale snelheid van de voertuigen is beperkt tot 20 km/u. Bestuurders mogen de voetgangers dan ook niet in gevaar brengen of hinderen; wanneer nodig moeten ze stoppen. Voetgangers mogen de hele openbare weg gebruiken, maar mogen het verkeer niet zonder reden hinderen. Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen (aangeduid met een “P”). Over het algemeen wordt de straat op één niveau aangelegd, dat wil zeggen zonder duidelijke scheiding tussen het voetpad en de weg. Alles is op hetzelfde niveau, met dezelfde bekleding.

 

 

 

Bord aan de ingang (linker beeld) en bord aan de uitgang (rechter beeld) van de straat..

Ontmoetingszone

Voor een ontmoetingszone gelden dezelfde regels en borden als in een woongebied. Het belangrijkste verschil is de verbreding van het toepassingsgebied van het statuut: het is toegestaan in aanwezigheid van commerciële, recreatieve, ambachtelijke en educatieve activiteiten en niet langer alleen in de residentiële context.

Voorbeeld in Sint-Pieters-Woluwe: Het nieuwe Dumonplein in Stokkel

Speelstraat

Dit zijn straten die voor een bepaalde tijd gesloten zijn, zodat kinderen veilig over de gehele breedte van de openbare weg kunnen spelen. Alleen bewoners van de genoemde straat en hulpverleningsvoertuigen mogen de straat gebruiken.

>> Projectoproep: creëer een speelstraat

 

Schoolstraat

Een schoolstraat is een deel van een straat dat tijdens de aankomst- en vertrektijden van de kinderen, meestal voor een half uur, gesloten is voor het verkeer. Het doel van deze maatregel is het verbeteren van de veiligheid in de schoolomgeving. Alleen voertuigen die toegang moeten hebben tot een garage en hulpverleningsvoertuigen mogen nog de straat gebruiken.

>> Eerste schoolstraat in (de) Vogelzang

 

Fietsstraat

Dit is een straat waar fietsers voorrang krijgen. Zij hebben het recht om de volledige breedte van de weg in te nemen en kunnen niet worden ingehaald door gemotoriseerde voertuigen. De snelheid is beperkt tot 30 km/u.

 

B22 en B23 borden

Deze kleine driehoekige borden stellen fietsers in staat om onder bepaalde omstandigheden rechtsaf te slaan of bij een kruispunt bij een rood of oranje verkeerslicht rechtdoor te rijden. Deze nieuwe borden vormen een belangrijke tijdsbesparing voor fietstochten. Let op: fietsers hebben geen voorrang op voetgangers en andere weggebruikers. De verkeersstromen mogen niet worden onderbroken.