Zones 30

De schoolomgeving geniet van een snelheidslimiet van 30 km/u en van diverse inrichtingen om de verkeersveiligheid voor schoolkinderen te verbeteren.

Zone 30 beperkt zich echter niet tot de schoolomgeving. Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) voorziet in de opname van alle woonwijken in zone 30 om zowel een hogere levenskwaliteit als meer veiligheid voor bewoners, voetgangers en fietsers te garanderen.