Eerste onthaal vreemdelingen

Brexit – december 2020 : info op de website van de Vreemdelingenzaken

 

Dienst Bevolking – Tel : 02/773.05.47 et 02/773.05.49

Deze dienst registreert elke persoon van vreemde nationaliteit die op het grondgebied van de gemeente verblijft, ingevolge de bepalingen van de wet van 15.12.1980 op het verblijf van de vreemdelingen in België en haar koninklijke uitvoeringsbesluiten.

Mee te brengen documenten:

Voor de eerste registratie dient elke persoon in het bezit te zijn van ofwel zijn internationale paspoort, ofwel zijn nationale identiteitskaart. Alle bijkomende inlichtingen zullen individueel meegedeeld worden tijdens een persoonlijk gesprek met één van de medewerkers van de dienst.

 

Om een afspraak te maken :

Aankomstverklaring (bijlage 3)

Verklaring van aanwezigheid (bijlage 3bis)

Eerste inschrijving in Belgïe – Europese buitenlander, voor één persoon (student, werknemer, zelfstandige, voldoende middelen van bestaan, werzoekende,…)

Eerste inschrijving in Belgïe – Europese buitenlander, voor twee of meer personen (student, werknemer, zelfstandige, voldoende middelen van bestaan, werzoekende,…)

Eerste inschrijving in Belgïe – niet Europese buitenlander, voor één persoon (met of zonder visa D, niet EU student, gecombineerde vergunninghouder …)

Eerste inschrijving in Belgïe – niet Europese buitenlander, voor twee of meer personen (met of zonder visa D, niet EU student, gecombineerde vergunninghouder …)

Gezinshereniging voor een Niet-Europese buitenlander met een Niet-Europese buitenlander (artikel 10)

Gezinshereniging voor een Niet-Europese buitenlander met een Europese buitenlander (artikel 40bis of 47)

Gezinshereniging voor een Niet-Europese buitenlander met een Belg (artikel 40ter)

Afgifte, voor één persoon, van het eerste attest van immatriculatie van de verzoeker om internationale bescherming

Afgifte, voor twee of meer personen, van het eerste attest van immatriculatie van de verzoeker om internationale bescherming

Aanvraag voor een kaart A of H

Aanvraag voor een kaart B (verandering van status kaart A naar kaart B)

Aanvraag voor een machtiging tot vestiging (kaart C)

Aanvraag voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene (kaart D)

Aanvraag voor een kaart E of F (volgend bijlage 19 of 19ter)

Aanvraag voor een duurzame verblijfskaart (kaart E+ of F+)

Verlenging van het attest van immatriculatie, bijlage 15, 35 of 49

Vernieuwing van een kaart A (9bis/ter, gecombineerde vergunning voor een niet-Europese werknemer, gezinshereniging, niet-Europese zelfstandige, niet-Europese student)

Vernieuwing van een kaart H

Afhaling eerste kaart C, D (volgend bijlage 16)

Afhaling eerste kaart E+, F+ (volgend bijlage 22)

Afgifte identiteitskaart voor kinderen -12 jaar (Europese en niet-Europese buitenlander)

Handtekening van een document na een oproeping tot kennisgeving