Uittreksel uit het bevolkingsregister – Getuigschrift van gezinssamenstelling

Begunstigde

Wanneer een gezin bestaat uit één enkele persoon, moet “alleenstaand” vermeld worden.

In het getuigschrift worden de identiteit, de verwant- of aanverwachtschap ten aanzien van het gezinshoofd opgenomen voor alle gezinsleden.

Kostprijs

Gratis.

Hoe verkrijgen?

  • Ofwel via het elektronisch loket
  • Ofwel via de applicatie van het Rijksregister Mijn Dossier
    Opgepast: om toegang te krijgen tot de applicatie “Mijn dossier”, dient u eerst uw eID in een kaartlezer te plaatsen en uw pincode in te voeren.
    N. B. : De certificaten zijn voorzien van een elektronische handtekening van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde waarde als de certificaten die worden uitgevaardigd door de lokale administratiediensten.
  • Ofwel aan de dienst Bevolking