Uittreksel uit het bevolkingsregister – Getuigschrift van leven

Begunstigde

Elke persoon ingeschreven in het bevolkingsregister kan bewijzen dat hij/zij levend is op datum vermeld op het uittreksel. Persoonlijke verschijning op de dienst Bevolking is noodzakelijk, behalve in uitzonderlijke gevallen van ouderdom of medische redenen.

Kost

Gratis.

Hoe verkrijgen?

  • Ofwel via het elektronisch loket
  • Ofwel via de applicatie van het Rijksregister Mijn dossier
    Opgepast: om toegang te krijgen tot de applicatie “Mijn dossier”, dient u eerst uw eID in een kaartlezer te plaatsen en uw pincode in te voeren.
    N. B. : De certificaten zijn voorzien van een elektronische handtekening van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde waarde als de certificaten die worden uitgevaardigd door de lokale administratiediensten.
  • Ofwel aan de dienst Bevolking