Kids-ID

Dienst Bevolking – Tel. 02/773.05.43 of 46

Omschrijving

De elektronische identiteitskaart mag overhandigd worden aan elk Belgisch kind jonger dan 12 jaar, op aanvraag van de perso(o)n(en) die het ouderlijk gezag uitoefent/en. Deze kaart is geldig in het merendeel van de Europese landen (info).

Hoe verkrijgen?

  • Aanwezigheid van het kind is verplicht op het moment van de aanvraag
  • Mee te brengen: een recente foto op witte achtergrond, formaat 35mm x 45mm, op klassiek fotopapier.

Geldigheidsduur: 3 jaar

Kostprijs: €10,00

Verschillende procedures:

  • Procedure bij urgentie (1 dag): €100,00
  • Procedure bij urgentie (1 dag) met gecentraliseerde afgifte op FOD Binnenlandse Zaken (Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, ingang via Warandeberg 2): €125,00