Kids-ID

Dienst Bevolking – Tel. 02/773.05.43 of 46

Omschrijving

De elektronische identiteitskaart mag overhandigd worden aan elk Belgisch kind jonger dan 12 jaar, op aanvraag van de perso(o)n(en) die het ouderlijk gezag uitoefent/en. Deze kaart is geldig in het merendeel van de Europese landen (info).

Hoe verkrijgen?

  • Aanwezigheid van het kind is verplicht op het moment van de aanvraag

Let op: Pasfoto’s worden nu direct aan het loket gemaakt (behalve voor kinderen jonger dan 3, die moeten nog steeds hun eigen foto meenemen).

Geldigheidsduur: 3 jaar

Kostprijs: €11,10

Verschillende procedures:

  • Spoedprocedure (1 dag): 113,20€
  • Hoogdringende spoedprocedure (4u30) met gecentraliseerde afgifte op FOD Binnenlandse Zaken (Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, ingang via Warandeberg 2): €144,30. De aanvraag moet vóór 15.00 uur worden ingediend. Kaarten die na 15.00 uur en/of op zaterdag, zondag of feestdagen worden aangevraagd, worden de volgende werkdag geleverd. 

 

Let op: voor niet-ingezetenen (geregistreerd bij een diplomatieke/consulaire post) geldt een toeslag van 10,10 euro.