Uittreksel uit het bevolkingsregister – Getuigschrift van woonst en verblijfplaats

Dienst Bevolking – Loket nr. 6

Begunstigde

Het domicilie is gelijk aan de woonplaats = de plaats waar een persoon zijn woonplaats, zijn thuis, zijn gezin en het centrum van zijn belangen heeft.

Kostprijs

Gratis.

Hoe verkrijgen?

  • Ofwel aan loket nr. 6 van de dienst Bevolking
  • Ofwel via het elektronisch loket Irisbox
  • Ofwel via de applicatie van het Rijksregister “Mijn dossier”
    Opgepast: om toegang te krijgen tot de applicatie “Mijn dossier”, dient u eerst uw eID in een kaartlezer te plaatsen en uw PIN-code in te voeren.
    N. B. : De certificaten zijn voorzien van een elektronische handtekening van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde waarde als de certificaten die worden uitgevaardigd door de lokale administratiediensten.