Paspoorten

 

 

Dienst bevolking – Tel : 02/773.05.44 of 02/773.07.75

Beschrijving

Elk individu (inbegrepen kinderen, zelfs pasgeborenen) moeten titularis zijn van een individueel paspoort wanneer zijn afreizen naar landen waarvoor een paspoort of visum vereist is. Bij ontstentenis, kunnen zij de toegang tot het territorium van het land in kwestie ontzegd worden. (info)

De machtiging van de ouders en de echtverklaring van de handtekening(en) van de pers(o)n(en) die de toelating geeft (geven) is vereist.

Elke paspoortaanvraag vereist de aanwezigheid van de minderjarige of meerderjarige perso(o)n(en).

Geldigheidsduur

 • 5 jaar voor minderjarigen (-18)
 • 7 jaar voor volwassenen (+18)

Mee te brengen documenten:

 • identiteitskaart
 • in voorkomend geval, het oude paspoort
 • een recente (minder dan 6 maanden !) kleurenfoto met witte achtergrond, 35mm x 45mm (de kwaliteitvan de foto moet voldoen aan de kwaliteitsvereisten opgelegd door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie) Enkel foto’s geprint op klassiek fotopapier worden geaccepteerd. Voor meer informatie over de aanvaardingscriteria voor de pasfoto, klik hier.

Afleveringsduur:

 • Normale procedure: 7 werkdagen
 • Spoedprocedure: 2 werkdagen

Kostprijs: 

 • Normale procedure: €45,00 voor jongeren tussen 0 en 18 jaar, €85,00 voor meerderjarigen
 • Spoedprocedure: €220,00 voor jongeren tussen 0 en 18 jaar, €260,00 voor meerderjarigen
 • Reisdocument vluchteling of staatloze (- 18 jaar) : normale procedure = 51€; urgentieprocedure = 220€
 • Reisdocument vluchteling of staatloze (+ 18 jaar) : normale procedure = 81€; urgentieprocedure = 250€

Let op: voor niet-ingezetenen (geregistreerd bij een diplomatieke/consulaire post) geldt een toeslag van 10 euro.

 

Superdringende procedure in 4u30

Voor wie ?

 • Belgen ingeschreven in een gemeente
 • Erkende vluchtelingen en erkende staatlozen

 

Voor welke documenten ?

 • Gewone paspoorten 32 of 64 blz.
 • Reisdocumenten voor vluchtelingen en voor staatlozen

 

Aanvraag (15 minuten voor sluitingstijd)

 • hetzij bij een gemeentebestuur tijdens de openingsuren, maar voor 15u00
 • hetzij rechtstreeks bij het loket Koloniënstraat 11 – 1000 Brussel (ingang via Warandeberg 2) van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 20u00, op zaterdag van 8u30 tot 12u30. Tel. : 02/518.21.16 – helpdesk.belpic@rrn.fgov.be

 

Leveringstermijn en uitreiking

 • 4u30
 • de paspoorten besteld op zaterdagmorgen zijn beschikbaar vanaf maandag 10u30
 • de uitreiking gebeurt enkel aan het loket in de Koloniënstraat 11 (Warandeberg 2) :
 • aan de aanvrager zelf, die het aanvraagformulier en zijn identiteitskaart moet voorleggen
 • of aan een gezinslid (vader/moeder/meerderjarige broer of zus), een wettelijke vertegenwoordiger of een persoon die op hetzelfde adres woont. Die moet zijn eigen identiteitskaart en het aanvraagformulier voorleggen.

 

Tarieven

Aanvraag bij de gemeente

 • Paspoort + 18 jaar : 320 €
 • Reisdocument vluchteling of staatloze : 295 €
 • Paspoort/reisdocument – 18 jaar : 280 €

 

Aanvraag Warandeberg 2

 • Paspoort + 18 jaar : 350 €
 • Reisdocument vluchteling of staatloze : 340 €
 • Paspoort/reisdocument – 18 jaar : 320 €

 

© Hergé-Moulinsart 2021 © Zetes 2022