Wettelijke Samenwoning

Dienst Bevolking – Tel : 02/773.05.70/71/73/75

Definitie

De wettelijke samenwoning kan omschreven worden als een situatie van gemeenschappelijk leven tussen twee personen die hiervan een verklaring hebben afgelegd voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Wie kan een aanvraag van registratie van wettelijke samenwoning indienen?

2 personen die een gebruikelijke gemeenschappelijke verblijfplaats in België hebben.
Het begrip gebruikelijke gemeenschappelijke verblijfplaats wordt omschreven als de plaats waar een natuurlijke persoon in hoofdzaak verblijft, zelfs wanneer deze persoon niet geregistreerd is en onafhankelijk van een verblijfs-of vestigingsvergunning.
Het gaat dus om een feitelijke verblijfplaats op een grondgebied, gebonden aan een duur of een wil om duurzame banden te smeden.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

 • niet verbonden zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning
 • handelingsbekwaam zijn en niet minderjarig zijn
 • een gebruikelijke gemeenschappelijke verblijfplaats hebben
 • Om meer info te krijgen over de documenten die voorgelegd moeten worden, stuur een e-mail naar : etat.civil@woluwe1150.be 

Wat zijn de gevolgen?

 • een wettelijk samenwonende kan noch de gemeenschappelijke woning noch de meubels die erin staan  verkopen of er een hypotheek op nemen zonder het akkoord van de andere samenwonende
 • de wettelijk samenwonenden dragen bij in de lasten van het samenleven naar evenredigheid van hun mogelijkheden
 • bijdrage tot de schuld die wordt aangegaan ten behoeve van het samenleven en van de kinderen die door hen opgevoed worden
 • elk van de wettelijk samenwonenden behoudt de goederen waarvan hij de eigendom kan bewijzen, de inkomsten uit deze goederen en de opbrengsten uit arbeid. De goederen waarvan geen van beide wettelijk samenwonenden de eigendom kan bewijzen en de inkomsten daarvan worden geacht in onverdeeldheid te zijn.
 • Inzake erfrecht, heeft de overlevende samenwonende het vruchtgebruik en het recht op de huurovereenkomst van het gebouw waarin zij tijdens hun gemeenschappelijk leven woonden evenals het vruchtgebruik op de roerende goederen die erin staan

Beëindiging van de wettelijke samenwoning

 • door het overlijden van één van de wettelijk samenwonenden
 • door het huwelijk van één van de wettelijk samenwonenden
 • door een gemeenschappelijke of eenzijdige verklaring

Registratie van de verklaring van wettelijke samenwoning
Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke verblijfplaats van de wettelijk samenwonenden

Registratie van de verklaring van beëindiging van de wettelijke samenwoning

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke verblijfplaats van de wettelijk samenwonenden.
Indien er geen gemeenschappelijke verblijfplaats is, voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats van één van de wettelijk samenwonenden.

N.B. in geval van een éénzijdige verklaring, voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de samenwonende die de verklaring indient indien de samenwonenden niet meer in dezelfde gemeente wonen : de verklaring wordt bij deurwaardersexploot binnen de acht dagen van de verklaring aan de andere samenwonende betekend (de kosten hiervoor moeten voorafgaandelijk betaald worden door hij of zij die de verklaring aflegt).

Kost

€ 20,20