Verklaring afstaan van organen

Dienst Bevolking

Elke persoon kan zich ofwel uitdrukkelijk verzetten tegen elke vorm van wegneming van zijn organen, ofwel uitdrukkelijk te kennen geven kandidaat-orgaandonor te willen zijn in geval van hersendood.

In geval van gebrek aan verklaring, kunnen artsen ambtshalve organen wegnemen die vereist zijn voor een transplantatie, op voorwaarde dat dichte nabestaanden van de overledene zich niet verzetten.

Mee te nemen documenten: identiteitskaart

Verdere inlichtingen over het afstaan van organen : http://www.nvhl.be

Online verklaring