Wilsverklaring inzake euthanasie

Dienst Bevolking – Tel : 02/773.05.41 of 02/773.06.62

Elke handelsbekwame meerderjarige, of ontvoogde minderjarige, kan in een geschreven wilsverklaring de wens uitdrukken dat, in geval hij niet meer in staat zou zijn om zijn verzoek te uiten, een arts euthanasie toepast.

Procedure

Concreet gezien kunnen zich 4 situaties voordoen :

 1. Registratie van een nieuwe wilsverklaring
 • U heeft nooit een wilsverklaring inzake euthanasie gedaan
 • De vorige wilsverklaring is verlopen

De nieuwe wilsverklaring is van onbeperkte duur.

 

 1. Herbevestiging van een vorige wilsverklaring

U wil een wilsverklaring afgelegd voor 02.04.2020, met beperkte duur, verlengen.

De nieuwe wilsverklaring is van onbeperkte duur.

 

 1. Herziening van een vorige wilsverklaring

U wil sommige elementen van een vorige wilsverklaring wijzigen (bijvoorbeeld, een vertrouwenspersoon wijzigen of toevoegen)

 • De vorige verklaring dateert van voor 02.04.2020 : de gewijzigde verklaring blijft geldig voor de oorspronkelijk vermelde duur : ze heeft dus een beperkte duur
 • De vorige verklaring dateert van na 02.04.2020 : de verklaring is van onbeperkte duur

 

 1. Intrekking van een verklaring

U wenst uw wilsverklaring inzake euthanasie in te trekken

Hoe ? U moet het vakje van uw keuze aanvinken onder de rubriek « Voorwerp van de verklaring », in punt A van het formulier van wilsverklaring inzake euthanasie.

De gemeente registreert uw verklaring en maakt u, binnen de 15 dagen vanaf neerlegging ervan, een ontvangstbewijs over.

 • Indien u fysiek onbekwaam bent om te tekenen, kan een derde persoon die geen enkele baat heeft bij uw overlijden (geen bloedverwantschap), het formulier in uw plaats invullen. In dit geval is een medisch attest vereist.
 • U moet twee getuigen aanwijzen, waarvan minstens één geen materieel belang heeft bij uw overlijden (geen bloedverwantschap).
 •  U kan eveneens één of meerdere vertrouwenspersonen aanwijzen.
 • De registratie van een wilsverklaring inzake euthanasie is gratis.