Voortijdige euthanasieverklaring

Dienst Bevolking – Loket nr. 6 – Tel : 02/773.05.41 of 02/773.06.62

Beschrijving

Elke meerderjarige of geëmancipeerde minderjarige kan een voortijdige euthanasieverklaring laten optekenen. In het geval hij/zij niet meer in staat is om zelf zijn wil uit te drukken, kan de arts dan overgaan tot euthanasie.

N.B. :

  • Indien de aanvrager fysiek niet in staat is de aanvraag te ondertekenen, kan een derde die geen belang heeft bij het overlijden van de aanvrager ondertekenen in naam van de aanvrager. Hiervoor is een medisch attest vereist.
  • De aanvrager moet steeds twee getuigen aanstellen, waarvan minstens één geen materieel belang mag hebben bij het overlijden van de aanvrager.
  • De aanvrager kan ook één of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen.

Procedure: een bevestiging wordt opgestuurd binnen de 15 dagen na het afleggen van de verklaring.

Geldigheidsduur: 5 jaar, hernieuwbaar

Kostprijs: gratis