Rijbewijs

Tel. 02/773.05.44 of 02/773.07.75

a. Voorlopige rijbewijzen categorie B

1. Theorie-examen

 • Theorie-examen vanaf 17 jaar
 • Het theorie-examen mag in om het even welk examencentrum afgelegd worden

2. Praktijkopleiding

 • Geslaagd zijn voor het theorie-examen sinds minder dan 3 jaar
 • VRB 18 maanden (zonder begeleider)
  • Minimum 18 jaar
  • Niet in het bezit geweest zijn van een ander VRB 18 maanden
  • Minimum 20 uur praktijkles in een erkende rijschool
  • Rijgeschiktheidsattest afgeleverd door de rijschool
  • Geen begeleider
  • Eén passagier toegelaten indien hij een rijbewijs B heeft en minstens 24 jaar oud is
  • Mag noch hernieuwd noch verlengd worden
  • Uitsluitend geldig in België

Vanaf 19 september 2023 kunnen aanvragen voor VRB 12, 18 en 36 maanden online worden ingediend

 

 • VRB 36 maanden (met begeleider)
  • Minimum 17 jaar
  • Begeleider verplicht :
   • moet beantwoorden aan de verblijfsvoorwaarden in België
   • moet al minstens 8 jaar zijn rijbewijs B hebben
   • mag de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn van het recht tot sturen
  • Eén passagier toegelaten
  • Mag herniewd maar niet verlengd worden
  • Uitsluitend geldig in België

3. Praktijkexamen

 • minimum 18 jaar
 • de kandidaat moet sinds minstens 3 maand in het bezit zijn van een voorlopig rijbewijs cat. B

4. Kostprijs

 • 28,00 EUR. 

Model en kwaliteit van foto’s

Voor het indienen van de aanvraag dient men in het bezit te zijn van 2 recente kleuren – of zwart/wit foto’s op witte achtergrond

Duplicaat

Afgeleverd op basis van de verklaring van verlies of diefstal van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, ingevuld door de Federale of Lokale Politie

De verklaring van verlies of diefstal moet verplicht in België gedaan worden

Kostprijs : 28,00 EUR

 

b. Voorlopig rijbewijs model 3

 • Afgeleverd voor alle categorieën, behalve voor categorie B
 • Vanaf de leeftijd van 16 jaar voor categorie A3
 • Kostprijs : 28,00 EUR. Let op: voor niet-ingezetenen (geregistreerd bij een diplomatieke/consulaire post) geldt een toeslag van 10 euro.

Duplicaat

Afgeleverd op basis van de verklaring van verlies of diefstal van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, ingevuld door de Federale of Lokale Politie

De verklaring van verlies of diefstal moet verplicht in België gedaan worden

Kostprijs : 28,00 EUR

 

Een of twee begeleiders moeten verplicht vermeld worden op de voorlopige rijbewijzen M12, M36 en M3 (cat.B + code 96/BE/ C en D en hun subcategorieën).

De begeleider(s) moet(en) bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs eveneens aanwezig zijn aan het loket.

Hij/zij moet(en) in het bezit zijn van zijn/hun identiteitskaart en rijbewijs zodat de loketbediende kan controleren of er voldaan wordt aan alle voorwaarden om begeleider te kunnen zijn.

Indien het rijbewijs van een begeleider niet meer in goede staat is of indien de foto niet meer gelijkend is, moet dit rijbewijs vernieuwd worden voor de bestelling van het voorlopig rijbewijs.

 

c. Rijbewijs

 

1. Eerste afgifte

 • Na het slagen voor het praktijkexamen
 • Omwisseling van een Europees of een buitenlands rijbewijs
 • Kostprijs : 28,00 EUR. Let op: voor niet-ingezetenen (geregistreerd bij een diplomatieke/consulaire post) geldt een toeslag van 10 euro.

2. In geval van verlies of diefstal van het rijbewijs:

 • Afgeleverd op basis van de verklaring van verlies of diefstal van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, ingevuld door de Federale of Lokale Politie
 • De verklaring van verlies of diefstal moet verplicht in België gedaan worden
 • Kostprijs : 28,00 EUR

4. Bezoldigd vervoer

 • Rijbewijs afgeleverd op basis van een medisch attest (groep 2)
 • Rijbewijzen afgeleverd voor 01.10.1998 : omwisseling van het rijbewijs ; rijbewijs afgeleverd na 01.10.1998 : de vermelding kan aangebracht worden op het rijbewijs van de titularis
 • Kostprijs : 28,00 EUR. 

5. Internationaal rijbewijs

 • De aanvrager moet in het bezit zijn van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs
 • Het internationaal rijbewijs blijft 3 jaar geldig
 • Kostprijs : 28,00 EUR. 

6. Inwisseling van buitenlandse rijbewijzen (EU en niet-EU) : 32€. 

Modaliteiten van aanvraag en afhaling

De aanvrager dient zich bij de aanvraag en de afhaling persoonlijk aan te melden. Hij moet in het bezit zijn van zijn identiteitskaart.

Model en kwaliteit van de foto’s

Voor het indienen van de aanvraag dient men in het bezit te zijn van 1 recente kleuren- of zwart/wit foto op witte achtergrond.

Betalingswijze

Bij de aanvraag van een rijbewijs dient men onmiddellijk, ofwel met contant geld ofwel met Bancontact te betalen.

 

Let op: voor niet-ingezetenen (geregistreerd bij een diplomatieke/consulaire post) geldt een toeslag van 10 euro.