Rijbewijs

Tel. 02/773.05.44 of 02/773.07.75

a. Voorlopige rijbewijzen categorie B

1. Theorie-examen

 • Theorie-examen vanaf 17 jaar
 • Het theorie-examen mag in om het even welk examencentrum afgelegd worden

2. Praktijkopleiding

 • Geslaagd zijn voor het theorie-examen sinds minder dan 3 jaar
 • VRB 18 maanden (zonder begeleider)
  • Minimum 18 jaar
  • Niet in het bezit geweest zijn van een ander VRB 18 maanden
  • Minimum 20 uur praktijkles in een erkende rijschool
  • Rijgeschiktheidsattest afgeleverd door de rijschool
  • Geen begeleider
  • Eén passagier toegelaten indien hij een rijbewijs B heeft en minstens 24 jaar oud is
  • Mag noch hernieuwd noch verlengd worden
  • Uitsluitend geldig in België
 • VRB 36 maanden (met begeleider)
  • Minimum 17 jaar
  • Begeleider verplicht :
   • moet beantwoorden aan de verblijfsvoorwaarden in België
   • moet al minstens 8 jaar zijn rijbewijs B hebben
   • mag de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn van het recht tot sturen
  • Eén passagier toegelaten
  • Mag herniewd maar niet verlengd worden
  • Uitsluitend geldig in België

3. Praktijkexamen

 • minimum 18 jaar
 • de kandidaat moet sinds minstens 3 maand in het bezit zijn van een voorlopig rijbewijs cat. B

4. Kostprijs

 • 25,00 EUR

Model en kwaliteit van foto’s

Voor het indienen van de aanvraag dient men in het bezit te zijn van 2 recente kleuren – of zwart/wit foto’s op witte achtergrond

Duplicaat

Afgeleverd op basis van de verklaring van verlies of diefstal van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, ingevuld door de Federale of Lokale Politie

De verklaring van verlies of diefstal moet verplicht in België gedaan worden

Kostprijs : 25,00 EUR

 

b. Voorlopig rijbewijs model 3

 • Afgeleverd voor alle categorieën, behalve voor categorie B
 • Vanaf de leeftijd van 16 jaar voor categorie A3
 • Kostprijs : 25,00 EUR

Duplicaat

Afgeleverd op basis van de verklaring van verlies of diefstal van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, ingevuld door de Federale of Lokale Politie

De verklaring van verlies of diefstal moet verplicht in België gedaan worden

Kostprijs : 25,00 EUR

c. Rijbewijs

 

1. Eerste afgifte

 • Na het slagen voor het praktijkexamen
 • Omwisseling van een Europees of een buitenlands rijbewijs
 • Kostprijs : 25,00 EUR

2. In geval van verlies of diefstal van het rijbewijs:

 • Afgeleverd op basis van de verklaring van verlies of diefstal van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, ingevuld door de Federale of Lokale Politie
 • De verklaring van verlies of diefstal moet verplicht in België gedaan worden
 • Kostprijs : 25,00 EUR

3. Omwisseling oude modellen

 • Omwisseling van een Belgisch nationaal rijbewijs afgeleverd voor 01.01.1989, tegen een nieuw Belgisch rijbewijs naar communautair model
 • Omwisseling van een Belgisch rijbewijs naar communautair model afgeleverd tussen 01.01.1989 en 30.09.1998, tegen een nieuw Belgisch rijbewijs naar communautair model
 • Kostprijs : 25,00 EUR

4. Bezoldigd vervoer

 • Rijbewijs afgeleverd op basis van een medisch attest
 • Rijbewijzen afgeleverd voor 01.10.1998 : omwisseling van het rijbewijs ; rijbewijs afgeleverd na 01.10.1998 : de vermelding kan aangebracht worden op het rijbewijs van de titularis
 • Kostprijs : 25,00 EUR

5. Internationaal rijbewijs

 • De aanvrager moet in het bezit zijn van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs
 • Het internationaal rijbewijs blijft 3 jaar geldig
 • Kostprijs : 21,00 EUR

Modaliteiten van aanvraag en afhaling

De aanvrager dient zich bij de aanvraag en de afhaling persoonlijk aan te melden. Hij moet in het bezit zijn van zijn identiteitskaart.

Model en kwaliteit van de foto’s

Voor het indienen van de aanvraag dient men in het bezit te zijn van 1 recente kleuren- of zwart/wit foto op witte achtergrond.

Betalingswijze

Bij de aanvraag van een rijbewijs dient men onmiddellijk, ofwel met contant geld ofwel met Bancontact te betalen.