Rijbewijs

Hal van de Bevolkingsdienst – Tel.: 02/773.05.44 en 02/773.07.75

 

Voorlopig rijbewijs

Er zijn vier soorten voorlopige rijbewijzen, de M3 voor motoren, vrachtwagens, bussen en auto’s met aanhanger, de M12 voor 12 maanden, de M18 voor 18 maanden en de M36 voor 36 maanden. Deze laatste drie modellen zijn van toepassing op voertuigen van type B.

Documenten voor te leggen om dit te verkrijgen: 

 • Identiteitskaart
 • Formulier van het examencentrum waaruit blijkt dat het theorie-examen met succes is afgerond
 • Bewijs dat u alleen mag rijden (voor rijschool, M18) en/of aanvraag voor een M36, M3 of M12.
 • Aangifte van verlies of diefstal opgesteld door de politie (enkel om een duplicaat te krijgen)
 • Een recente kleurenpasfoto met een witte achtergrond

Kostprijs: 28,10€. 

Eén of twee gidsen moeten worden vermeld op voorlopige rijbewijzen M12 , M36 en M3 (cat. B + code 96/BE/C en D en hun subcategorieën).

Het is niet langer verplicht voor de begeleider(s) om aanwezig te zijn aan het loket bij het aanvragen van een voorlopig rijbewijs.

Als de gidsen echter niet komen opdagen bij het loket, willen we u erop wijzen dat:

 • ze het onderdeel “gids” van het aanvraagformulier voor een voorlopig rijbewijs al hebben moeten invullen en het document al hebben moeten dateren en onderteken
 • de kandidaat de identiteitskaart van de gids bij zich moet hebben. 

 

Sinds 19 september 2023 mogen aanvragen voor voorlopige rijbewijzen M12, M18 en M36 online worden ingediend.

Het is ook mogelijk om over te schakelen van een M36 naar een M18 of omgekeerd. Een verandering van begeleider kan evenwel nog niet online worden aangevraagd.

Om een M36 of M12 aan te vragen, moeten gidsen zich eerst registreren, wat ook kan via hun eID of itsme via dezelfde link. Gidsen moeten in hun aanvraag aangeven voor welke kandidaat ze gids willen zijn. De achternaam, voornaam en het rijksregisternummer van de kandidaat moeten worden ingevuld.

 

Definitieve rijbewijs

Documenten voor te leggen om dit te verkrijgen: 

 • Identiteitskaart
 • Slaagattest voor het praktijkexamen
 • Een recente kleurenpasfoto met een witte achtergrond
 • Voorlopig rijbewijs
 • Aangifte van verlies of diefstal opgesteld door de politie (enkel om een duplicaat te krijgen)

Kostprijs: 28,10€. 

 

Betaald vervoer

Rijbewijs afgegeven op basis van een medisch attest voor groep 2.

Kostprijs: 28,10€. 

 

Internationaal rijbewijs

Sollicitanten moeten in het bezit zijn van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs. Het internationale rijbewijs blijft 3 jaar geldig. Neem een recente (minder dan 6 maanden oud) kleurenpasfoto met een witte achtergrond mee. 

Het duurt normaal gesproken een week om een rijbewijs te krijgen, maar dit kan in bepaalde gevallen worden verlengd. We raden u daarom aan om ruim van tevoren een aanvraag in te dienen als u een rijbewijs nodig hebt voor een reis naar het buitenland. 

Kostprijs: 28,10€. 

 

Omwisseling van buitenlandse rijbewijzen (EU en niet-EU)

Kostprijs: 32,10€. 

 

Meer informatie over rijbewijzen: https://www.gocavlaanderen.be/

 

Houd er rekening mee dat er een toeslag van 10,10€ geldt voor niet-Europese inwoners (geregistreerd bij een diplomatieke/consulaire post).