Uittreksels uit het strafregister

Dienst Bevolking – Tel : 02/773.05.42 – 02/773.05.44

Modaliteiten

Sinds 1 januari 2018 leveren de gemeenten de uittreksels uit het centraal strafregister uitsluitend af op basis van het Centraal strafregister en niet meer op basis van het gemeentelijk strafregister.

Het Gemeentebestuur levert de uittreksels uit het strafregister af aan iedere burger die zijn hoofdverblijfplaats in de gemeente heeft, ongeacht of het uittreksel dient om in België of in het buitenland gebruikt te worden.

Het Centraal strafregister levert de uittreksels in volgende gevallen af, zonder tussenkomst van de gemeentebesturen :

 • in geval de burger zijn hoofdverblijfplaats niet meer in België heeft
 • in geval de burger ambtshalve werd geschrapt
 • in geval een uittreksel betreffende een rechtspersoon (vennootschap, vzw) dient te worden afgeleverd
 • in geval de aanvrager een Belgische of buitenlandse diplomatiek of consulair beambte is, die geen hoofdverblijfplaats heeft in België en geen rijksregisternummer heeft

Adres : Waterloolaan 80 – 1000 Brussel – alle dagen open van 9u tot 11u30 en van 14u tot 15u30 – strafregister@just.fgov.be

 

Types uittreksel

 • Model 595 : zijnde het basismodel dat in alle gevallen waarin geen model 596 (1 of 2) dient te worden afgeleverd, moet worden afgeleverd
 • Model 596-1 : zijnde het model dat wordt afgeleverd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit (deze lijst is online raadpleegbaar op de website van de FOD Justitie)
 • Model 596-2 : zijnde het model dat afgeleverd wordt voor het uitoefenen van een activiteit in verband met minderjarigen

 

Leveringstermijn

 • Model 595 en 596-1 : onmiddellijke aflevering via het elektronich loket of aan het gemeentebestuur
 • Model 596-2 : 5 werkdagen

 

Prijs

Gratis.

 

Aflevering

Het uittreksel wordt persoonlijk aan de aanvrager afgeleverd.

Of :

Op basis van een volmacht :

 • in geval van ziekte, invaliditeit (een recto/verso kopij van de identiteitskaart van de aanvrager bijvoegen evenals een medisch getuigschrift)
 • in geval van afwezigheid van het grondgebied van het Koninkrijk (een recto/verso kopij van de identiteitskaart van de aanvrager bijvoegen evenals een bewijs van de afwezigheid)