Laatste wensen betreffende de manier van begrafenis en ritueel

Dienst Bevolking 

Iedere persoon kan, tijdens zijn leven, geheel vrijwillig en schriftelijk de Ambtenaar van Burgerlijke stand, van zijn gemeente, inlichten over zijn laatste wilsbeschikkingen betreffende de begrafeniswijze. Deze mededeling wordt in het bevolkingsregister bewaard.

De wet voorziet twee keuzemogelijkheden:

  • de teraardebestelling
  • de crematie, gevolgd door verspreiding of bewaring van de assen

Bovendien, kan de betrokkene voor de uitvaart een ritueel kiezen volgens zijn filosofische overtuiging.