Aangifte van woonstverandering aan de gemeente (inschrijvingsaanvraag)

Via Irisbox 

Dienst Bevolking – Tel : 02/773.05.47 of 02/773.05.49 (vreemdelingen)

Iedere persoon van Belgische of vreemde nationaliteit die op het grondgebied van de gemeente zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft, moet zich of in het bevolkings- of in het vreemdelingenregister laten inschrijven. Deze inschrijving moet gebeuren binnen de 8 werkdagen bij de Dienst Bevolking van de gemeente waar men zich vestigt.

Indien de wijziging van woonplaats geldt voor het hele gezin, kan de inschrijving in de registers gebeuren door één van de gezinsleden.

Na vervulling van deze formaliteiten volgt er een wijkonderzoek door de lokale politie om na te gaan of u effectief op het opgegeven adres woont.