Identiteitsgetuigschriften voor kinderen van vreemde nationaliteit jonger dan 12 jaar

Dienst Bevolking – Tel : 02/773.05.47 of 02/773.05.49

Begunstigde

Het identiteitsgetuigschrift wordt, op aanvraag van de persoon of personen die het ouderlijk gezag over een kind van minder dan 12 jaar uitoefenen en die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van vreemde nationaliteit of ander wachtregister, overhandigd.

De aanwezigheid van het kind is noodzakelijk.

Kostprijs: €2,00

Geldigheidsduur: 2 jaar

Mee te brengen documenten: recente pasfoto (formaat 4,5cm x 3,5cm) op klassiek fotopapier

Leveringsduur: 2 werkdagen