Uittreksel uit het bevolkingsregister – Getuigschrift van Belgische nationaliteit

Begunstigde

Elke persoon die de Belgische nationaliteit bezit op basis van geboorte, of aan wie de Belgische nationaliteit heeft verkregen of werd toegekend.

Kostprijs

Gratis.

Hoe verkrijgen?

  • Ofwel via het elektronisch loket
  • Ofwel via de applicatie van het Rijksregister Mijn Dossier
    Opgepast: om toegang te krijgen tot de applicatie “Mijn Dossier”, dient u eerst uw eID in een kaartlezer te plaatsen en uw PIN-code in te voeren.
    N. B. : De certificaten zijn voorzien van een elektronische handtekening van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde waarde als de certificaten die worden uitgevaardigd door de lokale administratiediensten.
  • Ofwel aan de dienst Bevolking