Geboorten

Dienst Bevolking – Tel : 02/773.05.70/71/73/75

Beschrijving

Elke geboorte moet door de vader en/of de moeder worden aangegeven bij de Officier van de Burgerlijke Stand van de gemeente binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte.

Mee te brengen documenten:

  • De identiteitskaart of het internationaal paspoort van één of beide ouders
  • Het statistisch formulier ‘geboorteverklaring van een levend kind” (model 1) – wordt bij geboorte in het ziekenhuis automatisch aan de gemeente overgemaakt.
  • Het huwelijksboekje in geval de ouders gehuwd zijn

Documenten die u verkrijgt:

  • het getuigschrift voor kinderbijslag
  • het getuigschrift bestemd voor de geboorte/rust-vergoeding in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • het getuigschrift voor de wettelijke inenting tegen polio